Wyszukiwarka Mobilna

Menu


Opinie RIO - 2021 rok


Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka

Opinie RIO - 2020 rok
 

Metryka
Metryka
Metryka

Uchwała Nr SO.0950/25/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Powiat Pilski. (pdf, 192 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.-0953/21/15/Pi/2020  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za I półrocze 2020 roku. (pdf, 243 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.0950/12/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Powiat Pilski. (pdf, 224 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.0954/36/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. (pdf, 151 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.0950/8/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Powiat Pilski emitowanych obligacji komunalnych. (pdf, 190 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.0950/6/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Powiat Pilski. (pdf, 219 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.-0951/17/D/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego. (pdf, 129 Kb)

Metryka


Uchwała Nr SO.-0951/24/P/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Pilskiego. (pdf, 83 Kb)

Metryka

2019

Uchwała Nr SO.-0952/20/20/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2020 r.

Uchwała Nr SO.-0951/66/18/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr SO.-0957/57/20/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr SO.-0953/57/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Pile informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

Uchwała Nr SO.-0950/16/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Pilski emitowanych obligacji komunalnych

Uchwała Nr SO.-0954/51/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

Uchwała Nr SO.-0951/34/P/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr SO.-0951/46/D/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Pilskiego w roku 2019.

Uchwała Nr SO.-0952/41/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2019 rok.

Uchwała Nr SO.-0951/46/D/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

2018
 

Uchwała nr SO-0953/46/18/2018 z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Pile informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 

Uchwala Nr SO-0950/25/18/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Pilski emitowanych obligacji komunalnych.
 

Uchwała nr SO.-0954/22/18/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

 

2017

 

Uchwała nr SO.-0957/2/18/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0953/33/18/2017 z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Pile informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

Uchwała nr SO.0950/30/18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Pilski.

 

Uchwała nr SO.0950/20/18/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Powiat Pilski.

 

Uchwała nr SO.0954/21/18/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Pilskiego za 2016 rok.

 

Uchwała nr SO.-0951/43/P/18/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO.-0951/39/D/18/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Pilskiego na 2017 rok.

 

 

2016

 

Uchwała nr SO.0951/62/D/18/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. Powiatu Pilskiego.

Uchwała nr SO.0952/21/18/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Pilskiego.

Uchwała nr SO.0957/21/18/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0950/50/18/2016 z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Pilski.

 

Uchwała nr SO-0953/32/18/Pi/2016 z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pilskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 

Uchwała nr SO-0954/19/13/Pi/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2015 rok.

 

 

2015

 

Uchwała nr SO-0951/46p/13/Pi/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0951/56d/13/Pi/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Pilskiego na 2016 r.

 

Uchwała nr SO-0952/32/13/Pi/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2016 rok.

 

Uchwała nr SO-0957/32/13/Pi/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0951/46d/13/Pi/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

Uchwała nr SO-0950/18/13/Pi/2015 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Pilski.

  

Uchwała nr SO-0953/8/13/Pi/2015 z dnia 4 września 2015 r.

wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0954/12/13/Pi/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2014 rok.

 

Uchwała nr SO-0951/13p/13/Pi/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie opinii o prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0951/4d/13/Pi/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Pilskiego na 2015 rok.

 

 

2014

 

Uchwała nr SO-0951/45d/13/Pi/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2015 rok.

 

Uchwała nr SO-0957/16/13/Pi/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0952/16/13/Pi/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2015 rok.

 

Uchwała nr SO-0953/26/13/Pi/2014 z dnia 9 września 2014 r.

wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

 

 

Uchwała nr SO-0951/28d/13/Pi/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2014 roku.

 

Uchwała nr SO-0954/36/13/Pi/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2013 rok.

 

Uchwała nr SO-0951/8p/13/Pi/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

  • data utworzenia strony: 10-02-2022 | 14:50
  • data ostatniej modyfikacji: 10-02-2022 | 14:50