Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Metryka
Metryka

Informacja o miesięcznych stawkach dotacji przypadających na jednego ucznia/ słuchacza niepublicznych szkół

Metryka
Metryka
Metryka

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Link do strony: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego -Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

Informacja o zaktualizowanych stawkach dotacji na rok 2019

Informacja o zaktualizowanych stawkach dotacji na rok 2018  - I aktualizacja

 


INFORMATOR EDUKACYJNY 2018/2019
INFORMATOR EDUKACYJNY 2018/2019


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o zaktualizowanych kwotach dotacji na rok 2017
Kwota dotacji na ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu pilskiego, obliczona na podstawie podstawowych kwot dotacji ustalonych zgodnie z art. 78a, 78b, 78c ustawy o systemie oświaty.

Informacja o zaktualizowanych kwotach dotacji na rok 2017 (aktualizacja II z dnia 31.10.2017 r.)
Kwota dotacji na ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu pilskiego, obliczona na podstawie podstawowych kwot dotacji ustalonych zgodnie z art. 78a, 78b, 78c ustawy o systemie oświaty.

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2018
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych na rok 2018.

 

 

  • data utworzenia strony: 16-02-2017 | 14:16
  • data ostatniej modyfikacji: 28-05-2024 | 14:19