Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1163
w sprawie udzielenia pozwolenia na roboty budowlane Firmie COLOURS FACTORY Sp. z o. o. w Pile przy ul. Chodzieskiej 21, polegające na przebudowie istniejącej hali magazynowej w Pile przy ul. Łącznej 4, na działkach o nr geodezyjnych 143 i 145 w zakresie określonym w projekcie budowlanym

 

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw "JET" wraz z przyłączem wod-kan., sieci energetycznej i drogami w Pile przy al. Poznańskiej 93
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1072
w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami Trzeboń - Liszkowo
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1090
w sprawie budowy sieci gazowej s/c Dz 90 PE 100 i s/c Dz 63 PE 80
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1077
w sprawie budowy gazociągów s/c Dz 63/40 PE 80 w działce o numerze geod 926 położonej w Kaczorach
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1070
w sprawie budowy sieci telewizji kablowej Asta - Net w Pile na ODJ DOLASZEWO
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 903
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
 
Decezja Starosty Pilskiego Nr 890
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 685
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 699
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 415
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozowlenia na budowę inwestorowi - Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Sp. z o.o. ul. Leszków Piła, sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wawelskiej i Składowej w Pile (...)
[zamieszono 19.05.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 282
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanegoi i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Łobżenica - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębnie gm. Łobżenica (...)
[zamieszczono 25.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 230
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanegoi i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi: Gminie Szydłowo na budowę sieci wodociągowej SUW Ferma Jaraczewo (...)
[zamieszczono 18.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 228
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Gminie Piła, obejmującego rozbudowę i przebudowę dostosowawczą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (...)
[zamieszczono 15.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 255
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Gmina Szydłowo, sieci kanalizacyjnej deszczowej w ulicy Kasztanowej w Polaszewie (...)
[zamieszczono 13.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 213
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Gmina Piła - kanalizacji deszczowej w ulicach Makuszyńskiego i Fredry w Pile (...)
[zamieszczono 11.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 215
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. przy Al. Jerozolimskich 181 w Warszawie obejmujące rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTC Era w Dobrzycy gm. Szydłowo (...)
[zamieszczono 01.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 211
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi "Ruch" S.A. w Warszawie Wielkopolski Oddział w Poznaniu Zespół w Chodzieży ul. Mostowa 9 obejmujące budowę - ustawienie wiato - kiosku przy ul. 14 Lutego (...)
[zamieszczono 01.04.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 172
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Koszyce Stare (...)
[zamieszczono 22.03.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 139
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi "ASTA-NET" (...) obenmującego budowę sieci telewizyjnej kablowej Asta-Net w Pile (...)
[zamieszczono 10.03.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 135
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile ul. Chopina 2 na budowę sieci wodociągowej (...)
[zamieszczono 10.03.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 110
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., stacji bazowej telefonii komórkowej ne 44095 sieci PTC Era (...)
[zamieszczono 25.02.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 79
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Gmina Ujście, ulic o łącznej długości 1062,49 m w Jabłonowie gm. ujście (...)
[zamieszczono 23.02.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 74
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Gmina Ujście, pl. Wiosny Ludów 2 Ujście, ulicy Szkolnej o długości 433,64 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 587,20 m w Kruszewie (...)
[zamieszczono 03.02.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1066
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Winkowski Sp. z o.o., obejmującej wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami wew.: wod-kan., grzewczą i elektryczną (...)
[zamieszczono 04.01.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1029
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Zakładowi Gazownictwa Bezprzewodowego "GASPIL" (...)
[zamieszczono 16.12.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 980
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Gminie Piła, obejmującego przedsięwzięcie "Obwodnica śródmiejska na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Wyspiańskiego w Pile o długość 477,0 mb (...)"
[zamieszczono 26.11.2005 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 191
w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Luchowie 43 na działce nr geodezyjny 29 (...)
[zamieszczono 19.11.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 934
w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Kotuń wraz z rurociągiem tłocznym Kotuń - Piła (...)
[zamieszczono 12.11.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 937
w sprawie zmiany decyzji Starosty Pilskiego znak AB.III.7351-185/04 Nr 173 z dnia 2004-03-22 udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Byszki gm. Ujście w części obejmującej zmianę technologii wykonywania sieci wodociągowej (...)
[wprowadzono 10.11.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 922
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi BAJ-Pros Sp. z o.o. ul. Garażowa 7 Warszawa, hali usługowo-produkcyjnej na terenie Zakładu Przerobu Drewna w Wiktorówku 25 A gm. Łobżenica (...)
[wprowadzono 05.11.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 925
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWA" Jan Walczak ul. Grunwaldzka 4 w Gnieźnie na wykonanie stacji AUTOGAZ LPG wraz z niezbędną infrastrukturą (...)
[wprowadzono 04.11.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 874
w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Ujście Plac Wiosny Ludów 2 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ługach Ujskich (...)
[wprowadzono 25.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 847
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań Rejon Gazowniczy Piła, obejmującą budowę sieci gazowej s/c PE 80 dz 90 oraz PE 80 dz 63 w miejscowości Dolaszewo gm. Szydłowo (...)
[wprowadzono 11.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 823
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę "POLKOMTEL" S.A. stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr 32302 z wewnętrzną linią zasilania energetycznego na działce o numerze geodezyjnym 11/1 przy ul. Dworcowej 24 w Wysokiej zgodnie z projektem zagospodarowania tereniu (...)
[wprowadzono 06.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 822
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań Rejon Gazowniczy Piła, na budowę gazociągów ś/c Dz 160/90/63 PE- od ulicy Ujskiej do Os. Motylewo oraz gazociągów osiedlowych o łącznej długości - 7.300,0 mb w ramach gazyfikacji Os. Motylewo (...)
[wprowadzono 06.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 819
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi Gminie Piła, obejmującą obwodnicę śródmiejską, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczną oświetleniową i teletechniczną (...)
[wprowadzono 05.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 817
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi - Gmina Ujście, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie (...)
[wprowadzono 04.10.2004 r.]
 
Postanowienie - (...) "prostuje się z urzędu omyłkę w decyzji z dnia 2004-09-02 znak: AB.IV.7351-2241/04 Nr 706 udzielającej inwestorowi Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Piła (...)"
[wprowadzono 01.10.2004 r.]
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 701
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi PTK Centertel Spółka z o.o. ul. Skierniewicka 10 a w Warszawie stacji bazowej telefonii komórkowej PTKCentertel nr F2-6259-PWPI1 na działce o numerze geodezyjnym 64/1 w Jaraczewie gm. Szydłowo w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu (...)
  • data utworzenia strony: 21-02-2013 | 11:57
  • data ostatniej modyfikacji: 25-02-2013 | 08:43