Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Wykaz ogłoszeń i wyników naborów w Zespole Szkół Budowlanych w Pile - przekierowanie na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budowlanyche w Pile/ zakładka - Nabór pracowników.

Metryka
Metryka

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę i adres szkoły/placówki)” w terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 164 Kb)

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły. (pdf, 113 Kb)

Metryka
Metryka

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Pile o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy. (pdf, 139 Kb)

Do pobrania:

Sposób składania dokumentów: osobiście ( w zamkniętych kopertach) lub przesłać pocztą na adres:  Zespół Szkół Budowlanych w Pile, ul. Kilińskiego 16, 64-920 Piła. Koperty doręczone osobiście lub listownie należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 14:00.

 

Metryka
Metryka
  • data utworzenia strony: 04-08-2020 | 14:28
  • data ostatniej modyfikacji: 04-08-2020 | 14:28