Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

1. zgłoszenie z dnia 4.03.2016 r. AB.6743.148.2016.III
wpisu na BIP dokonano 7.03.2016 r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w zakresie linie kablowe, złącza kablowo-pomiarowe i szafa kablowa w Szydłowie na dz. 110/4,110/11,110/12,110/14,110/15,110/16,118,133/3,133/4
Dnia 4.04.2016r. zgłoszenie przyjęte bez uwag.

2. zgłoszenie z dnia 14.03.2016 r. AB.6743.197.2016.III
wpisu na BIP dokonano 17.03.2016 r.
inwestor Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie
zgłoszenie budowy : budowa oświetlenia w ramach zadania " Utwardzenie ciągu spacerowego wraz z budową oświetlenia na terenie rekreacyjnym działka nr 26 w m. Pobórka Mała"
W dniu 18.03.2016 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 18.03.2016 r. znak AB.6743.210.2016.III
wpisu na BIP dokonano 21.03.2016 r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o. ul. Strzeszyńska 58  61-479 Poznań
zgłoszenie budowy: linia kablowa nn 0,4 kV ( dł. trasy 3199m) wraz z szafami kablowymi ( 8 szt.) i złączani kablowo-pomiarowymi ( 26 szt.) dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych 26 działek w m. Piła Gładyszewo
  dz. 13/14,13/144, 13/32, 13/34, 13/39, 13/41, 13/43, 13/48, 13/50, 13/52, 13/64, 13/70, 13/72, 13/79, 13/83, 13/85, 13/90, 13/100, 13/102, 13/105, 13/115, 13/124, 13/128, 13/132, 13/133, 13/137, 13/142 w rej. ul. Kamiennej i Wojska Polskiego obręb 0001.
 W dniu 15.04.2016 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

4. zgłoszenie z dnia 24.05.2016 r. AB.6743.458.2016.III
wpisu na BIP dokonano 27.05.2016 r.
inwestor ENEA Operator  Sp. z o.o.,  ul. Strzeszyńska 58; 60-479, Poznań
zgłoszenie budowy : budowa linii kablowej nn 0,4kV w Dolaszewie na dz. nr 188/1, 103/8, 100, 182, 187/4, 188/4, 188/2.
W dniu 15.06.2016r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

5. zgłoszenie z dnia 5.08.2016 znak AB.6743.720.2016.XV
wpisu dokonano na BIP 10.08.2016r.
inwestor Zarząd Dróg i Zieleni Piła ul. Andersa 10
zgłoszenie: wykonanie oświetlenia zewnętrznego na dz. 1401 w Pile
W dniu 10.08.2016r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

6. zgłoszenie z dnia 10.08.2016 r. znak AB.6743.736.2016.VIII
wpisu na BIP dokonano 11.08.2016r.
inwestor INVESTA Centrum Obsługi Inwestycji sp.z.o.o. Al. Poznańska 28a 64-920 Piła
zgłoszenie budowy: budowa sieci energetycznej 15kV dla zasilania obiektu Zakładu Wylęgu Drobiu w Śmiłowie
na dz. 194,73,74/2,74/1,197,200/1,200/2,199/3,212/1,221,222,8170/1,8171,196 w Śmiłowie
W dniu 9.09.2016 zgłoszenie przyjęto bez uwag.

7. zgłoszenie z dnia 16.08.2016r. znak: AB.6743.750.2016.VII
wpisu dokonano na BIP w dniu 30.08.2016r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34 64-920 Piła
zgłoszenie budowy: elektroenergetyczne przyłącza kablowe 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZK1x-1P szt. 4 oraz szafą kablową SK3, dla zasilania budynków mieszkalnych, usytuowanych na działkach 13/151, 13/152, 13/153 oraz 13/155 przy ul. Kamiennej w m. Piła.
W dniu 29.08.2016r. wysłano postanowienie w celu uzupełnienia braków. Dokumenty zostały uzupełnione 15.09.2016r.
W dniu 22.09.2016r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

8. zgłoszenie z dnia 7.09.2016r. znak AB.6743.816.2016.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 12.09.2016r.
inwestor: ENEA Operator sp.z.o.o  ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
zgłoszenie budowy: przebudowa odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV relacji GPZ Piła Południe-Chodzież na linię kablową 15kV (podziemną) na skrzyżowaniu z linią napowietrznaą 110 kV relacji Piła-Krzewina-Wałcz na odcinku o długości trasy 44m na działkach 519 i 520 obr. 0002 Dziembowo jedn. Kaczory.
W dniu 11.10.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

9. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak AB.6743.941.2016.IV
wpisu dokonano na BIP w dniu 09.11.2016r.
inwestor: Gmina Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie budowy: wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Warsztatowa, w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, szafki oświetlenia ulicznego, 17 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 699m linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 494/5, 490/2 w Pile.

Dnia 09.11.2016r. Inwestor uzupełnił braki w dokumentacji.
W dniu 09.12.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

10. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak AB.6743.940.2016.IV
wpisu dokonano na BIP w dniu 09.11.2016r.
inwestor: Gmina Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie budowy: wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Pracownicza, w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, szafki oświetlenia ulicznego, 15 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 460m linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 30, 53, 54/2, 54/3, 55, 61/4, 62/2, 66/2, 71/2, 225, 226, 228 w Pile.
Dnia 09.11.2016r. Inwestor uzupełnił braki w dokumentacji.
W dniu 09.12.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.


11. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak AB.6743.933.2016.VI
wpisu dokonano na BIP w dniu 15.11.2016r.
inwestor: Gmina Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie budowy: wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Rzemieślnicza, w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, szafki oświetlenia ulicznego, 10 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 292m linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 204, 203/2 w Pile.
Dnia 09.11.2016r. Inwestor uzupełnił braki w dokumentacji.

W dniu 09.12.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

12. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak AB.6743.985.2016.XI
inwestor: Gmina Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
wpisu dokonano na BIP w dniu 15.11.2016r.
zgłoszenie budowy: wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Ceramiczna, w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, szafki oświetlenia ulicznego, 40 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 1711m linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 327/17, 327/6, 353, 362, 327/1 w Pile.
Dnia 09.11.2016r. Inwestor uzupełnił braki w dokumentacji.

W dniu 09.12.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

13. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak: AB.6743.945.2016.XII
wpisu dokonano 16.11.2016r.
inwestor Gmina Piła Pl. Staszica 10 64-920 Piła
zgłoszenie: oświetlenie uliczne ul. J. Matejki w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P szafki oświetlenia ulicznego, 12 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 368 m linii kablowej nn 0,4kV dz. 167,154/2,163/2 w Pile.

W dniu 14.11.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

14. zgłoszenie z dnia 13.10.2016r. znak AB.6743.947.2016.XII
wpisu dokonano w dniu 16.11.2016r.
inwestor Gmina Piła Pl. Staszica 10 Piła
zgłoszenie: wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Kalina w skład którego wchodzą posadownienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, szafki oświetlenia ulicznego, 11 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 460 m linii kablowej nn 0,4 kV dz. 326/17,326/16,7/2 Kalina.

W dniu 14.11.2016 przyjęto zgłoszenie bez uwag.

15. zgłoszenie z dnia 10.11.2016r. znak AB.6743.1045.2016.III
wpisu dokonano w dniu 17.11.2016r.
inwestor Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła
zgłoszenie : wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Piła ul. Nad Gwdą w skład którego wchodzą posadowienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P szafki oświetlenia ulicznego, 26 słupów oświetleniowych oraz ułożenie 823 m linii kablowej NN 0,4 kV na działkach: 111,715,717,722,684,656.

W dniu 24.11.2016 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

16.
zgłoszenie z dnia 21.12.2016r. znak AB.6743.1137.2016.XV
wpisu dokonano w dniu 19.01.2017r.
inwestor Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła
zgłoszenie : budowa oświetlenia drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Pile, wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1-1P, szafką SO oraz słupami oświetleniowymi - 14 szt., realizowanego w ramach programu wspierania gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmianę mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica na działkach nr 243, 238/3, 236/6, 253/1, 678, 351/4, 685, 687 obręb 0018 położonych w Pile.

W dniu 28.12.2016 r. wysłano postanowienie w celu uzupełnienia braków. Dokumenty zostały uzupełnione 04.01.2017 r.
W dniu 06.02.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

b) wodociągowych,


1. zgłoszenie z dnia 21.03.2016 r. znak AB.6743.211.2016.III
wpisu na BIP dokonano w dniu 21.03.2016 r.
inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wyrzyska 27A 89-310 Łobżenica
zgłoszenie budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Puszczka obręb Dziegciarnia na działkach: 62/1, 196/1, 68/1, 65,67,66,198,199,197,201,209/1,209/3, 192/2, 191/1, 190,222,211/1, 211/2, 217, 218, 219, 221, 225/4, 225/5, 225/6, 229/1, 230/5

W dniu 30.03.2016 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 06.07.2016 r. znak: AB. 6743.612. 2016.XII
wpisu na BIP dokonano w dniu 7.07.2016 r.
inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z.o.o. ul. Wyrzyska 27A 89-310 Łobżenica
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w przyłączami na działkach 145/14,145/11,145/12,145/10,145/20,145/19,145/18,145/15,145/21,121/1,136,145/25,145/26,145/24, obręb 003 Dźwierszno Małe gm. Gródek Krajeński

W dniu 13.07.2016 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

3. zgłoszenie z dnia 25.11.2016r. znak AB.6743.1087.2016.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 29.11.2016r.
inwestor Gmina Kaczory ul. Dworcowa 22 64-810 Kaczory
zgłoszenie: budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Dziembówku g. Kaczory na działkach 57, 127, 128, 86.

W dniu 23.12.2016r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 13.11.2017 znak AB.6743.1067.2017.III
wpisu dokonano na BIP 17.11.2017
inwestor Pawłowska Barbara
zgłoszenie budowa sieci wodociągowej w Ujściu Wichrowe Wzgórza dz 628,626/2,625/8 i 627/2


c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 10.05.2016 r. znak AB.6743.397.2016.XII
wpisu na BIP  dokonano 12.05.2016 r.
inwestor HANS AA POLSKA sp.z.o.o ul. Kamienna 2  64-920 Piła
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Pile przy ul. Kamiennej 2 na dz. 163/2
W dniu 12.05.2016 r. wydano decyzję sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 5.10.2016 r. znak AB.6743.908.2016.III
wpisu na BIP dokonano 7.10.2016r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cisowej w Wyrzysku z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Sosonowej o dł. 363mna dz. 1115, 1116, 1256 i 1353/1 obręb 0001 Wyrzysk.

W dniu 12.10.2016 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
3.zgłoszenie z dnia 21.12.2016 r. znak AB.6743.1136.2016.XV
wpisu na BIP dokonano 19.01.2017r.
inwestor Gmina Piła, Plac Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. ulicy M. Konopnickiej w Pile w ramach programu wspierania gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica na działkach nr 235, 243, 253/1, 678, 351/4, 685, 687 obręb 0018 położonych w Pile.

W dniu 28.12.2016 r. wysłano postanowienie w celu uzupełnienia braków. Dokumenty zostały uzupełnione 04.01.2017 r.

W dniu 06.02.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;  • data utworzenia strony: 27-01-2016 | 07:35
  • data ostatniej modyfikacji: 27-01-2016 | 07:35