Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. zgłoszenie z dnia 20.02.2020r. znak AB.6743.95.2020.XIII
wpisu dokonano na BIP 21.02.2020r.
inwestor Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie
zgłoszenie: zagospodarowanie działki 22/3 w Debówku Starym polegajace na budowie oświetlenia terenu wraz z instalacją elektryczną w budynku rekreacyjnym
W dniu 6.03.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 21.02.2020r. znak AB.6743.99.2020.XII
wpisu dokonano na BIP 21.02.2020r.
inwestor ENEA OPERATOR Sp. zo.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie: budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 134/1, 134/4, 140, 150/5, 150/8 w m. Krępsko, gm. Szydłowo
Dnia 26.02.2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 03.03.2020 inwestot wycofał wniosek

3. zgłoszenie z dnia 02.03.2020r. znak AB.6743.128.2020.IV
wpisu dokonano na BIP 06.03.2020r.
inwestor PRIME DEVELOPER Skrentny i Wspólnicy Sp. , ul. Jedności Robotniczej 1/2, 64-915 Jastrowie.
zgłoszenie: budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn KS21-28z/630 przy ul. Kołobrzeskiej na działce 138, 133, 132 w Pile (obręb 0002).

W dniu 27 MARCA 2020 r. przyjeto zgłoszenie bez uwag.

4. zgłoszenie z dnia 12.03.2020r. znak AB.6743.144.2020.II
wpisu dokonano na BIP 16.03.2020r.
inwestor ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddizał Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile al. Poznańska 34, 64-920 Piła.
zgłoszenie: budowa oświetlenia drogowego na działce nr 43/1, 44, 43/2 w m. Szydłowo
Dnia 18.06.2020r. Starosta Pilski wniósł sprzeciw co do przyjecia zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 20.03.2020r. znak AB.6743.157.2020.II
wpisu dokonano na BIP 23.03.2020r.
inwestor Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 279/8 i 279/9 w m. Piła przy ul. Okrzei 4
W dniu 14.04.2020r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

6. zgłoszenie z dnia 5.06.2020r. znak AB.6743.291.2020.III
wpisu dokonano na BIP 10.06.2020r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV  w m. Ługi Ujskie dz. 210/4,246/1,247,419,474/8,482/1,483/2,483/11,483/13,484/6,484/8,246/2,485/1
W dniu 24.06.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

7. zgłoszenie  z dnia 16.06.2020r. znak AB.6743.317.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 19.06.2020r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej 0,4 kV etap 2 w m. Szydłowo na działkach nr  609/56 i 64/33
Dnia 30.06.2020r. wydano zaświadczenie

8. zgłoszenie  z dnia 23.06.2020r. znak AB.6743.337.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 25.06.2020r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowy lini kablowej nN 0,4 kV w m. Krępsko, gm. Szydłowo na działkach nr 134/1, 134/4, 140, 150/5, 150/8
W dniu 6.07.2020r. wysłano postanowienie o uzupełnienie.
W dniu 16.07.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

9. zgłoszenie z dnia 3.07.2020r. znak AB.6743.361.2020.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 6.07.2020r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Ku Słońcu 34  71-080 Szczecin
zgłoszenie budowa oświetlenia drogowego w m. Szydłowo na dz 43/1 , 44,43/2
W dniu 13.07.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

10. zgłoszenie z dnia 10.09.2020r. znak AB.6743.557.2020.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 17.09.2020r.
inwestor Gmina Ujście Plac Wiosny Ludow 2, 64-850 Ujście
zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, drogi gminnej w granicach pasa drogowego na dz. nr 386 w Kruszewie
W dniu 01.10.2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 02.10.2020r. inwestor wycofał wniosek.

11. zgłoszenie z dnia 21.10.2020r. znak AB.6743.648.2020.II
wpisu dokonano na BIP w dniu 6.11.2020r.
inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A ul. Warszawska 165  05-520 Konstancin - Jeziorna
zgłoszenie: odbudowa zakładowej kanalizacji przemysłowej na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Piła Krzewina na działkach 410, 171/5, 171/3 obręb Krzewina.

W dniu 6.11.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 

16. zgłoszenie z dnia 18 grudnia.2020 r. znak AB.6743.702.2020.XV
wpisu dokonano na BIP 23 grudnia 2020 r.
inwestor ENEA OPERATOR Sp. zo.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie:
Wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego – sieci i elektroenergetycznej nN-0,4 kVi przyłącza kablowe nN- 0,4 kV na działkach nr 454, 453, 394/1 położonych w Pile przyul. Kusocińskiego”
W dniu 23.12.2020r. wysłano postanowienie.

b) wodociągowych,

17. zgłoszenie z dnia 03 sierpnia 2020 r znak AB.6743.440.2020.XV
wpisu dokonano na BIP w dniu 04 sierpnia 2020 r.
inwestor: Gmina Piła, Plac Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 6/4. 388, 228, 3 przy ul. Okólnej w Pile
W dniu 17/08.2020.wysłano postanowienie.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu
 

18. zgłoszenie z dnia 15.09.2020 r. znak AB.6743.558.2020.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 17.09.2020 r.
inwestor: MWiK Sp. z o.o. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

zgłoszenie budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczeniami w ulicy Młodych w Pile - II Etap na dz. nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18/1, 31/3, 32/2, 34/2, 35/2, 38/1, 39/1, 40/1, 44/4 (obręb 28)
Dnia 01.10.2020r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.
 

20. zgłoszenie z dnia 14.10.2020r. znak AB.6743.631.2020.II
wpisu dokonano 15.10.2020r.
inwestor Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

zgłoszenie budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kosciuszki - ETAP I
W dniu 18.11.2020r. wydano decyzję sprzeciwu do zgłoszenia.

21. zgłoszenie z dnia 14.10.2020r. znak AB.6743.633.2020.II
wpisu dokonano 16.10.2020r.
inwestor Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

zgłoszenie budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kosciuszki - ETAP II na działce nr 628, 635 obręb Wysoka, działce nr 197/7, 199/4, 852/12, 852/13 obręb Sędziniec
W dniu 18.11.2020r. wydano decyzję sprzeciwu do zgłoszenia.

22. zgłoszenie z dnia 27.10.2020r. znak AB.6743.662.2020.VIII
wpisu dokonano 29.10.2020r.
inwestor Agrolok sp.z.o.o ul. Dworcowa 4 87-400 Golub Dobrzyń
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej na terenie zakładu Agrolok zgodnie z załączonym projektem w Ujściu przy ul. Portowej 9 dz 120/2
W dniu 18.11.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

24. zgłoszenie z dnia 30.12.2020 r. znak AB.6743.786.2020.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 04.01.2021 r.
inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Łobżenica 

zgłoszenie budowa sieci wodociągowej na osiedlu "Berlinki" w Luchowie na dz. nr 370/3, 371/1, 373 Luchowo, gm. Łobzenica 
W dniu 19.01.2021 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

c) kanalizacyjnych,

25. zgłoszenie z dnia 28.01.2020r. znak AB.6743.40.2020.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 28.01.2020r.
inwestor MWiK ul. Wałecka 20 64-920 Piła
zgłoszenie budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 160x4,7 w ulicy Żeleńskiego w Pile na działkach 104/12,104/13,121/2 obręb 0003
W dniu 17.02.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

26. zgłoszenie z dnia 27.02.2020r. znak AB.6743.118.2020.II
wpisu dokonano na BIP w dniu 02.03.2020r.
inwestor MWiK Sp. z o.o., ul. Wałecka 20 64-920 Piła
zgłoszenie budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Kamienna w Pile na działkach nr 149 i 6/1 obręb 0001
Dnia 05.03.2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 23.03.2020r. inwestior uzupełnił braki.

W dniu 25.03.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

27. zgłoszenie z dnia 26.02.2020r. znak AB.6743.120.2020.III
wpisu dokonano w dniu 2.03.2020r.
inwestor PWiK w Wyrzysku ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
 zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej Wyrzysk ul. Staszica na działkach 357/1, 357/2, 358 i 1180/19

W dniu 25.03.2020 r, wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 

d) cieplnych,

30.zgłoszenie z dnia 14 lutego 2020 r. znak AB.6743.70.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 17 lutego 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wyrzysku przy ul. Tęczowej na działce nr 43/17

W dniu 27 lutego 2020 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

31.zgłoszenie z dnia 07 kwietnia 2020 r. znak AB.6743.174.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 08 kwietnia 2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wyrzysku przy Modrzewiowej -Sosnowej na działkach nr 1271, 729/4, 1115
.
Dnia 22.04. 2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 28.04.2020r. inwestior uzupełnił braki.

W dniu 05.05.2020 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


32 .zgłoszenie z dnia 14.04.2020r. znak AB.6743.183.2020.XII
wpisu na BIP dokonano 15.04.2020r.
inwestor MEC Piła ul. Kaczorska 20
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Wybickiego 63-79 na działkach 427,428,429,430,431,432,433,434,435,442,444 obręb 0015
W dniu 21.04.2020r. wysłano postanowienie o uzpełnienie.
W dniu 15.05.2020 wydano zaświadczenie.

33.zgłoszenie z dnia 14 maja 2020 r. znak AB.6743.236.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 20.05.2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Zawadzie na działkach nr 314 i 507, gm. Szydłowo.

W dniu 28 maja 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

34.zgłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. znak AB.6743.253.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 26.05.2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: przyłacze gazu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn 90 wraz ze stacją gazową pomiarową i przepustowości Q= 400 m3/h oraz z odcinkami wejściowymi i wyjścowymi średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) stal DN 80 na działce nr 56/4 AM1, 200/2 AM2 w Brodnej gm. Kaczory -
błędnie wpisano zgłoszenie.


35. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.268.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o. ul. Za Groblą 8  61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu ś/c w Pile przy ul. Brzoskwiniowej na dz 1311
W dniu 8.06.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

36. zgłoszenie z dnia 14.07.2020r. znak AB.6743.384.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 15.07.2020r.
inwestor PSG Spółka gazownictwa Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu n/c dn 90 PE 100 w Pile przy ul. Ogrodowej na działce 1331 i 656/4.
W dniu 23.07.2020. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

37. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.269.2020.XII
wpisu dokonano 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu ś/c w Szydłowie Etap II działki 609/56 i 64/33
W dniu 8.06.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

38. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.270.2020.XII
wpisu dokonano 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu ś/c w Sztydłowie etap III działki 609/56 i 64/33
W dniu 8.06.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

39. zgłoszenie z dnia 20.07.2020r. znak AB.6743.402.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 21.07.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn PE 100 w Wysokiej przy ul. Dębowej i Akacjowej na działkach 600/9,601/1,602/1,603/16,879/28,603/13,879/2,603/14,879/7,879/27,879/26,615/3,617/17,879/11,603/15
 W dniu 27.07.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

40. zgłoszenie z dnia 30.07.2020 znak AB.6743.424.2020.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 30.07.2020
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie budowa gazociągu w Pile na ul. Zbrojna-Niepodleglości dz 162, 62/1 i 701.
W dniu 27.08.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

41. zgłoszenie z dnia 03 sierpnia 2020 znak AB.6743.439.2020.XV
wpisu dokonano na BIP w dniu 04 sierpnia 2020 r.
inwestor Gmina Piła, Plac Staszica 10, 64-920 Piła
zgłoszenie przebudowa sieci gazowej na działkach nr 6/4, 5/5, 3, 228, 688, 689, 229/16 położonych w Pile przy ul. Okólnej
W dniu 17.08.2020 wysłano postanowienie.
W dniu 26 sierpnia 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu


42. zgłoszenie z dnia 18.08.2020r. znak AB.6743.472.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 19.08.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Białośliwiu ul. Rusa dz 331/4 331/5 i 93/35
W dniu 08.09. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

 

43. zgłoszenie z dnia 25 sierpnia 2020r. znak AB.6743.497.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 27 sierpnia 2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Pobórce Wielkiej na działkach nr 156 i 172
W dniu 08.09. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

44. zgłoszenie z dnia 27 sierpnia 2020r. znak AB.6743.508.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 31 sierpnia 2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 ul. Raczkowskiego i Złotowskiej w Łobżenicy oraz Rataje gm. Łobżenica na działkach nr 56,19,12,14/2 i 132 (obręb Rataje).
W dniu 14.09. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

45. zgłoszenie z dnia 04 września 2020r. znak AB.6743.519.2020.II
wpisu dokonano w dniu 07 września 2020 r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu.
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w rejonie placu Wojska Polskiego na działkach nr 652, 645
Dnia 15.09.2020r. Starosta Pilski wydał postanowienie usunięcia braków.
Dnia 25.09.2020r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

46. zgłoszenie z dnia 04 września 2020r. znak AB.6743.518.2020.II
wpisu dokonano w dniu 07 września 2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział z Poznania
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Wysokiej Wielkiej, gm. Wysoka na działce nr 78
Dnia 14.09.2020r. Starosta Pilski wydał postanowienie usunięcia braków.
Dnia 08.10.2020r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

47. zgłoszenie z dnia 04 września 2020r. znak AB.6743.520.2020.II
wpisu dokonano w dniu 07 września  2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w ul. Spacerowej w Osieku nad Notecią na działkach nr 809/18, 809/28.
Dnia 15.09.2020r. Starosta Pilski wydał postanowienie usunięcia braków.
Dnia 25.09.2020r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

48. zgłoszenie z dnia 04 września 2020r. znak AB.6743.521.2020.II
wpisu dokonano w dniu 08 września  2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Białośliwiu przy ul. Lipowej na działce nr 1101

Dnia 16.09.2020r. Starosta Pilski wydał postanowienie usunięcia braków.
Dnia 09.10.2020r. decyzja sprzeciwu co do przyjęcia zgłoszenia.

49. zgłoszenie z dnia 15.09.2020 r. znak AB.6743.552.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 16 września 2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Dziembowie na działce 118

W dniu 06.10.2020 r.  przyjęto zgłoszenie.

50. zgłoszenie z dnia 22.09.2020 r. znak AB.6743.574.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 23 września 2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów, Oddział w Poznaniu
zgłoszenie: budowa gazociagu s/c dn PE 100 w Brzostowie na działkach nr 140,125,128/6
W dniu 12.10. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

51. zgłoszenie z dnia 02.10.2020 r. znak AB.6743.614.2020.II
wpisu dokonano w dniu 07.10.2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 160 PE 100, zespołu gazowego redukcyjnego Q=100m3/h, stacji gazowej redukcyjnej Q=630m3/h na działkach nr: 590, 547, 1483/2, 546/6, 1483/1, 543, 541, 540, 527, 268, 267, 265, 264, 122, 121/8, 279, 1030, 161 polożonych w m. Ujście przy ul. Szpitalnej, Łąkowej, Pilskiej.
Dnia 14.10.2020r. Inwestor wycofał wniosek.

52. zgłoszenie z dnia 22.10.2020 r. znak AB.6743.653.2020.II
wpisu dokonano w dniu 23 października 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c na działkach nr 365, 391/1 położonych w Kaczorach przy ul. Leśnej
W dniu 12.11.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

53. zgłoszenie z dnia 22.10.2020 r. znak AB.6743.651.2020.II
wpisu dokonano w dniu 23 października 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c na działkach nr 43/17, 43/47 położonych w Wyrzysku przy ul. Tęczowej
W dniu 12.11.2020 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

54. zgłoszenie z dnia 27.10.2020 r. znak: AB.6743.661.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 29 października 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c na działkach nr 489, 450/4 położonych w Osieku nad Notecią przy ul. Bohaterów.
W dniu 12.11. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

55. zgłoszenie z dnia 02 listopada 2020 r. znak: AB.6743.677.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 03 listoopada 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c na działkach nr 524, 4, 99, 105, 8/49 położonych w Dziembówku przy ul. Noteckiej i Leśnej.
W dniu 20.11. 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu

56. zgłoszenie z dnia 13 listopada 2020 r. znak: AB.6743.712.2020.II
wpisu dokonano w dniu 24 listoopada 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE w ul. Dobrej, ul. Staropolskiej i ul. Gryfitów w Pile na działkach nr: 80/5, 95/1, 291, 292, 346, 422
W dniu 3.12.2020r. wysłano postanowienie.
 W dniu 11.12.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

e) telekomunikacyjnych;

  • data utworzenia strony: 14-01-2020 | 15:10
  • data ostatniej modyfikacji: 19-01-2021 | 15:05