Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. zgłoszenie z dnia 20.02.2020r. znak AB.6743.95.2020.XIII
wpisu dokonano na BIP 21.02.2020r.
inwestor Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie
zgłoszenie: zagospodarowanie działki 22/3 w Debówku Starym polegajace na budowie oświetlenia terenu wraz z instalacją elektryczną w budynku rekreacyjnym

2. zgłoszenie z dnia 21.02.2020r. znak AB.6743.99.2020.XII
wpisu dokonano na BIP 21.02.2020r.
inwestor ENEA OPERATOR Sp. zo.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie: budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 134/1, 134/4, 140, 150/5, 150/8 w m. Krępsko, gm. Szydłowo
Dnia 26.02.2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 03.03.2020 inwestot wycofał wniosek

3. zgłoszenie z dnia 02.03.2020r. znak AB.6743.128.2020.IV
wpisu dokonano na BIP 06.03.2020r.
inwestor PRIME DEVELOPER Skrentny i Wspólnicy Sp. , ul. Jedności Robotniczej 1/2, 64-915 Jastrowie.
zgłoszenie: budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn KS21-28z/630 przy ul. Kołobrzeskiej na działce 138, 133, 132 w Pile (obręb 0002).

W dniu 27 MARCA 2020 r. przyjeto zgłoszenie bez uwag.

4. zgłoszenie z dnia 12.03.2020r. znak AB.6743.144.2020.II
wpisu dokonano na BIP 16.03.2020r.
inwestor ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddizał Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile al. Poznańska 34, 64-920 Piła.
zgłoszenie: budowa oświetlenia drogowego na działce nr 43/1, 44, 43/2 w m. Szydłowo

5. zgłoszenie z dnia 20.03.2020r. znak AB.6743.157.2020.II
wpisu dokonano na BIP 23.03.2020r.
inwestor Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 279/8 i 279/9 w m. Piła przy ul. Okrzei 4
W dniu 14.04.2020r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 28.01.2020r. znak AB.6743.40.2020.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 28.01.2020r.
inwestor MWiK ul. Wałecka 20 64-920 Piła
zgłoszenie budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 160x4,7 w ulicy Żeleńskiego w Pile na działkach 104/12,104/13,121/2 obręb 0003
W dniu 17.02.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 27.02.2020r. znak AB.6743.118.2020.II
wpisu dokonano na BIP w dniu 02.03.2020r.
inwestor MWiK Sp. z o.o., ul. Wałecka 20 64-920 Piła
zgłoszenie budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Kamienna w Pile na działkach nr 149 i 6/1 obręb 0001
Dnia 05.03.2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 23.03.2020r. inwestior uzupełnił braki.

W dniu 25.03.2020r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 26.02.2020r. znak AB.6743.120.2020.III
wpisu dokonano w dniu 2.03.2020r.
inwestor PWiK w Wyrzysku ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
 zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej Wyrzysk ul. Staszica na działkach 357/1, 357/2, 358 i 1180/19

W dniu 25.03.2020 r, wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 

d) cieplnych,

1.zgłoszenie z dnia 14 lutego 2020 r. znak AB.6743.70.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 17 lutego 2020 r,
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wyrzysku przy ul. Tęczowej na działce nr 43/17

W dniu 27 lutego 2020 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

2.zgłoszenie z dnia 07 kwietnia 2020 r. znak AB.6743.174.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 08 kwietnia 2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wyrzysku przy Modrzewiowej -Sosnowej na działkach nr 1271, 729/4, 1115
.

Dnia 22.04. 2020r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 28.04.2020r. inwestior uzupełnił braki.

W dniu 05.05.2020 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.3.zgłoszenie z dnia 14.04.2020r. znak AB.6743.183.2020.XII
wpisu na BIP dokonano 15.04.2020r.
inwestor MEC Piła ul. Kaczorska 20
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Wybickiego 63-79 na działkach 427,428,429,430,431,432,433,434,435,442,444 obręb 0015
W dniu 21.04.2020r. wysłano postanowienie o uzpełnienie.
W dniu 15.05.2020 wydano zaświadczenie.

4.zgłoszenie z dnia 14 maja 2020 r. znak AB.6743.236.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 20.05.2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Zawadzie na działkach nr 314 i 507, gm. Szydłowo.

5.zgłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. znak AB.6743.253.2020.IV
wpisu dokonano w dniu 26.05.2020 r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: przyłacze gazu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn 90 wraz ze stacją gazową pomiarową i przepustowości Q= 400 m3/h oraz z odcinkami wejściowymi i wyjścowymi średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) stal DN 80 na działce nr 56/4 AM1, 200/2 AM2 w Brodnej gm. Kaczory.

6. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.268.2020.XII
wpisu dokonano w dniu 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o. ul. Za Groblą 8  61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu ś/c w Pile przy ul. Brzoskwiniowej na dz 1311

7. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.269.2020.XII
wpisu dokonano 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu ś/c w Szydłowie Etap II działki 609/56 i 64/33

8. zgłoszenie z dnia 27.05.2020r. znak AB.6743.270.2-020.XII
wpisu dokonano 2.06.2020r.
inwestor PSG Sp.z.o.o ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu ś/c w Sztydłowie etap III działki 609/56 i 64/33

e) telekomunikacyjnych;

  • data utworzenia strony: 14-01-2020 | 15:10
  • data ostatniej modyfikacji: 14-01-2020 | 15:10