Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Wykaz ogłoszeń i wyników naborów w Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Wyrzysku - przekierowanie na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku/ zakładka - Nabór.

Metryka

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko specjalista ds. kadr i płac w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.  (dot. ogłoszenia z dnia 14.12.2021 r.) (pdf, 266 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na głównego księgowego (pdf, 2 MB)

Do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego księgowego” w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


 Informacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 14.12.2021 r.
dotycząca przeprowadzonego naboru  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 210 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na  stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac - ogłoszenie z dnia 14.12.2021 r. (pdf, 156 Kb)

Do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Specjalistę ds. kadr i płac” w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy- ogłoszenie z dnia 14.12.2021 r. (pdf, 134 Kb)

Do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


 Informacja o wynikach naboru
dotycząca przeprowadzonego naboru  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 208 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy- ogłoszenie z dnia 22.11.2021 r. (pdf, 2 Mb)

Do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru
dotycząca przeprowadzonego naboru  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 209 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy- ogłoszenie z dnia 28.10.2021 r. (pdf, 2 Mb)

Do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


 Informacja o wynikach naboru:
dotyczącego przeprowadzonego konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 283 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy (pdf 2 Mb)

załączniki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 8 października 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).


Informacja o wynikach konkursu
dotycząca przeprowadzonego konkursu  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 202 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - głowny księgowy (pdf 1,62 Mb)

załączniki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 10 września 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).


Informacja
dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
w dniu 6 marca 2019 r.
(klauzula informacyjna)Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-06-2013 | 08:36
  • data ostatniej modyfikacji: 18-02-2022 | 13:55