Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy (pdf 2 Mb)

załączniki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 8 października 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).


Informacja o wynikach konkursu
dotycząca przeprowadzonego konkursu  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w CKZiU w Wyrzysku. (pdf, 202 Kb)


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ogłasza:

nabór na kierowicze stanowisko urzędnicze - głowny księgowy (pdf 1,62 Mb)

załączniki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do dnia 10 września 2021 r. (decyduje data wpływu do CKZiU w Wyrzysku).


Informacja
dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
w dniu 6 marca 2019 r.
(klauzula informacyjna)Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-06-2013 | 08:36
  • data ostatniej modyfikacji: 23-09-2021 | 09:40