Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.167.2024.XII (III)

zgłoszenie z dnia 01 marca 2024 r. AB.6743.167.2024.XII
wpisu dokonano w dniu 04 lutego 2024 r.
inwestor: Agnieszka Norkowska
zgłoszenie: przebudowa przegrody zewnętrznej lokalu mieszkalnego poprzez wybicie otworów drzwiowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego w Pile, dz. nr 179/3, obręb 0018 Piła, gmina Piła.
W dniu 20.03.2024r. Starosta Pilski na mocy postanowienie inwestor został wezwany do uzupełnienia braków i nieprawidłowości w złożonej dokumentacji.

Metryka

AB.6743.173.2024.XIV (III)

zgłoszenie z dnia 04 marca 2024 r. AB.6743.173.2024.XIV
wpisu dokonano w dniu 06 marca 2024 r.
inwestor: Paweł Piechocki
zgłoszenie: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pile położonego na działce nr 667 w Pile przy ul. Korczaka 7

w dniu 21.03.2024 roku wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

Metryka

AB.6743.206.2024.XIV (III)

zgłoszenie z dnia 13 marca 2024 r. AB.6743.206.2024.XIV
wpisu dokonano w dniu 14 marca 2024 r.
inwestor: Łucja i Tadeusz Kiełbowicz
zgłoszenie: wykucie  otworu drzwiowego w scianie osłonowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 962 w Pile przy ul. Słowackiego 7

w dniu 2 kwietnia 2024 wysłano postanowienie o uzupełnienie braków do zgłoszenia

Metryka

AB.6743.305.2024.XIV (IV)

zgłoszenie z dnia 12 kwietnia 2024 r. AB.6743.305.2024.XIV
wpisu dokonano w dniu 15 kwietnia 2024 r.
inwestor: Piotr Łukaszewski
zgłoszenie: przebudowa przegród zewnętrznych w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej na dz nr 485 w Pile przy ul. Michałowskiego 20

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2024 | 14:30
  • data ostatniej modyfikacji: 15-04-2024 | 12:44