Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 
* * *
 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2019, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 6.09.2018 r. do dnia 20.09.2018 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2019 (załącznik nr 1 do uchwały nr 764.2018)
Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 764.2018)
  • data utworzenia strony: 06-09-2018 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018 | 13:49