Wyszukiwarka Mobilna

Menu

* * *

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Plik do pobrania:
Informacja z przebiegu konsultacji

 
 
* * *
 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2020, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 3.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 180.2019)
Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 180.2019)
  • data utworzenia strony: 06-09-2018 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 25-10-2019 | 08:58