Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Metryka

Uchwała nr 629.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę Nr XXXIX.329.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. (pdf, 158 Kb)

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 142 Kb)

Metryka

Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2022, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 14.10.2020 r. do dnia 25.10.2020 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 588.2020 z dnia 14 października 2021 r. (pdf, 151 KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka
Metryka

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027” mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021 – 2027 – Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu – Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Plik do pobrania: Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - wersja o zwiększonej dostepności.  Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 73 Kb)


Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2021, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 8.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 379.2020 z dnia 7 października 2020 r. (pdf, 136 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wersja o zwiększonej dostępności. Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 379.2020 z dnia 7 października 2020 r. (pdf, 111 KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Plik do pobrania:
Informacja z przebiegu konsultacji

 
 

 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2020, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 3.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 180.2019)
Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 180.2019)
  • data utworzenia strony: 06-09-2018 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 13-01-2022 | 09:40