Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6740.152.2024.XV (IV)

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ AB.6740.152.2024.XV

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuje poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Powiatowego,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 05 kwietnia 2024r. została wydana decyzja nr 164 pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 439 (obręb 0005 Ługi Ujskie) gm. Ujście;

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 164/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. udostępniona z dniem 11 kwietnia. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o  udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DATA OBOWIĄZYWANIA
Od 11.04.2024 r. do 25.04.2024 r.

AB.6740.151.2024.XV (IV)

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ AB.6740.151.2024.XV

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuje poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Powiatowego,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 05 kwietnia 2024r. została wydana decyzja nr 165 pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji fotowoltaicznej - o mocy do 1 MW wraz z niezbędną ifr. techniczną na działce nr 215/1 w Byszkach, gm. Ujście; która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 165/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. udostępniona z dniem 11 kwietnia. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o  udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DATA OBOWIĄZYWANIA
Od 11.04.2024 r. do 25.04.2024 r.

  • data utworzenia strony: 03-01-2024 | 14:32
  • data ostatniej modyfikacji: 11-04-2024 | 14:18