Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Postanowienie Nr 308/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Pile w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pile

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2018 r.
o dyżurach Komisji w celu rozpatrywania skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania protokołów zbiorczych wyników głosowania z Okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Pile i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 28 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pile zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pile zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r.
o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej, o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Powiatu w Pile.

Postanowienie nr 32/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Pile.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie uzupełnienia obwieszczenia Starosty Pilskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Pile, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

  • data utworzenia strony: 17-04-2018 | 11:49
  • data ostatniej modyfikacji: 17-04-2018 | 11:49