Wyszukiwarka Mobilna

Menu

siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Pile (jpg, 1 MB)
siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile


Siedziba
64-920 Piła
ul. Młodych 78

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek  godz. 7.30 - 15.30

Strona internetowa:  www.pzd.pila.pl

Dyrektor PZD Artur Bąk
pok. 1, tel. 67 349 08 81
e-mail:

Sekretariat / kadry
pok. 1, tel./fax 67 349 08 81
e-mail:

Dział Techniczny
pok. 5, tel. 67 349 08 83
e-mail:   

Główny Księgowy   
pok. 11, tel. 67 349 08 85
e-mail:   

Dział Finansowo-administracyjny
pok. 11, tel. 67 349 08 86
e-mail:

Skargi i wnioski przyjmowane będą w godzinach urzędowania.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile działa na podstawie uchwały Nr VI/83/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu.
Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego, wykonującą zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, określone przepisami prawa.
Zarząd Dróg realizuje zadania należące do zarządcy dróg powiatowych, określone w przepisach prawa dotyczących dróg publicznych i innych przepisach.


Rachunki bankowe Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

06 1020  3844 0000 1102 0077 2293
(dochody z tytułu m.in. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego)

93 1020 3844 0000 1202 0077 2327
(rachunek sum depozytowych – m.in. wadia z tytułu przeprowadzonych przetargów, wnoszone przez wykonawców zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-07-2007 | 08:52
  • data ostatniej modyfikacji: 07-06-2021 | 12:38