Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.831.2023.VII ( X)

zgłoszenie z dnia 26 października.2023 r. znak: AB.6743.831.2023.VII
wpisu dokonano w dniu 30 października 2023 r.
inwestor: Łukasz Spirra
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej w budynku rekracji indywidualnej  na dz. nr 382/8 przy ul. Leśna 17D, 64-810 Kaczory.

AB.6743.825.2023.XIV (X)

zgłoszenie z dnia 26 października.2023 r. znak: AB.6743.825.2023.XIV
wpisu dokonano w dniu 30 października 2023 r.
inwestor: Marcin Pawlik
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej częściowo ułożonej w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na dz. nr 192/5 przy ul. Kaczorskiej 45 w Śmiłowie

Dnia 10.11.2023 r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu

Metryka

AB.6743.843.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 31 października.2023 r. znak: AB.6743.843.2023.III
wpisu dokonano w dniu 02 litopada 2023 r.
inwestor: Krzysztof Jurałowicz
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr.8 położonego na dz. nr 314 przy ul. Okrzei 1 w Piła

Metryka

AB.6743.854.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 2 listopada 2023 r. znak: AB.6743.854.2023.III
wpisu dokonano w dniu 3 litopada 2023 r.
inwestor: Kajetan Szczepański
zgłoszenie: przebudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na dz. nr 280/23 przy osiedlu Przylesie 4 w Kaczorach

 

8.11.2023 r. wydane zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

Metryka

AB.6743.841.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 30 PAŹDZIERNIKA 2023 r. znak: AB.6743.841.2023.III
wpisu dokonano w dniu 6 listopada 2023 r.
inwestor: Marcin Chlebek
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej częściowo ułożonej w gruncie i w budynku  mieszkalnym nr 36a położonym na dz. nr 279/2 przy ul. Leśnej w Osieku nad Notecią.

W dniu 6 listopada 2023 r. zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.840.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 30 PAŹDZIERNIKA 2023 r. znak: AB.6743.840.2023.III
wpisu dokonano w dniu 6 listopada 2023 r.
inwestor: Andrzej Klapa
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej częściowo ułożonej w gruncie i w lokalu  mieszkalnym nr 1 w budynku położonym na dz. nr 215 i 216 w Ratajach 11.

W dniu 3 listopada 2023 r. zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.858.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 3 listopada 2023 r. znak: AB.6743.858.2023.III
wpisu dokonano w dniu 7 listopada 2023 r.
inwestor: Czesław Michniewicz
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej  w budynku jednorodzinnym położonym na dz. nr 1333 w Białośliwiu przy ul. polnej 41

14 listopada 2023 r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

 

Metryka

AB.6743.859.2023.III (XI)

zgłoszenie z dnia 3 listopada 2023 r. znak: AB.6743.859.2023.III
wpisu dokonano w dniu 7 listopada 2023 r.
inwestor: Kazimierz Czynsz
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. nr 425 w Białośliwiu przy ul. Kościelnej 13

 

8.11.2023 r. wydane zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

 

 

 

 

Metryka

AB.6743.868.2023.III (XI)

wniosek z dnia 8.11.2023r.
znak AB.6743.868.2023.III
inwestor Justyna Kamińska
inwestycja: przebudowa instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego dwulokalowego położonego na działce nr 222 w Pile przy ul. Rugijskiej 4/2

 

W dniu 8.11.2023 r. wycofano zgłoszenie

 

Metryka

AB.6743.870.2023.III (XI)

wniosek z dnia 8.11.2023r.
znak AB.6743.870.2023.III
inwestor Jolanta i Wiesław Kuklińscy
inwestycja: budowa instalacji gazowej dla budynky mieszkalnego położonego na działce nr 128/1 w Pile przy ul. Widok 1b

 

 

Metryka

AB.6743.874.2023.III (XI)

wniosek z dnia 8.11.2023r.
znak AB.6743.874.2023.III
inwestor Szczepan Boruta
inwestycja: budowa wewnętrznej instalacji gazowej częściowo ułożonej w gruncie w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 140/5 w Krzewinie przy ul. Kasztanowej 1

w dniu 17 listopada 2023 wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

 

 

Metryka

AB.6743.884.2023.III (XI)

wniosek z dnia 14.11.2023r.
znak AB.6743.884.2023.III
inwestor Tomasz Seroka
inwestycja: budowa instalacji gazowej w budynkujednorodzinnym przy Spiżowej 14 w Pile, na terenie działki nr 54

w dniu 22 listopada wydano zaświadzcenie o braku sprzeciwu

 

Metryka

AB.6743.875.2023.II (XI)

wniosek z dnia 10.11.2023r.
znak AB.6743.875.2023.III
inwestor Mieczysława Rosa
inwestycja: budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 19 przy ul. 4-go Stycznia, na działce nr 267/2 w Białośliwiu

w dniu 21 listopada 2023 wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

Metryka

AB.6743.877.2023.III (XI)

wniosek z dnia 10.11.2023r.
znak AB.6743.877.2023.III
inwestor Henryk Piotrowski
inwestycja: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nr 5, położonej na działce nr 479 w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej

w dniu 21 listopada 2023 wydano postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości w przedłożonej dokumentacji.

Metryka

AB.6743.909.2023.II (XI)

wniosek z dnia 27.11.2023r.
znak AB.6743.909.2023.II
inwestor Janina Maciąg
inwestycja: rozbudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, na działce nr 392/3 w Pile ul. Wiosny Ludów 
Dnia 29.11.2023r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

 

Metryka

AB.6743.918.2023.II (XI)

wniosek z dnia 28.11.2023r.
znak AB.6743.918.2023.II
inwestor Ewa Kopcza 
inwestycja: budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 180 i 182 w Pile ul. Połabska 51 
Dnia 30.11.2023r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.920.2023.II (XI)

wniosek z dnia 29.11.2023r.
znak AB.6743.920.2023.II
inwestor Renata Waśkowiak 
inwestycja: budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 98 w Jeziorkach, gm. Kaczory 
 

Metryka

AB.6743.921.2023.II (XI)

wniosek z dnia 29.11.2023r.
znak AB.6743.921.2023.II
inwestor Bożena Jasińska
inwestycja: budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 108 w Jeziorkach, gm. Kaczory
 

Metryka

AB.6743.929.2023.II (XII)

wniosek z dnia 05.12.2023r.
znak AB.6743.929.2023.II
inwestor Ilona Gajewska
inwestycja: instalacja gazowa czesciowo ułożona w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce nr 1284 w Osiek nad Notecią, gm. Wyrzysk 

Metryka

AB.6743.930.2023.II (XII)

wniosek z dnia 05.12.2023r.
znak AB.6743.930.2023.II
inwestor Zofia Sury
inwestycja: instalacja gazowa czesciowo ułożona w gruncie i w budynku mieszkalnym bliźniaczym, na działce nr 106/8 i 106/9 w Osiek nad Notecią, gm. Wyrzysk 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 11:56
  • data ostatniej modyfikacji: 06-12-2023 | 15:17