Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 

 

Treść ogłoszenia

Termin
składania ofert

Informacja
dodatkowa

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Biurze Starosty z dnia 14.10.2019 r.

25.10.2019    

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektor / podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 3.10.2019 r.

14.10.2019   Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Biurze Kadr i Płac z dnia 01.10.2019 r.

11.10.2019   Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko młodszego referenta w Biurze Starosty z dnia 23.09.2019 r.

07.10.2019   Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji - Referat w Wyrzysku z dnia 10.09.2019 r.

23.09.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Inspektor ds. zamówień publicznych / główny specjalista ds. zamówień publicznych z dnia 10.09.2019 r.

23.09.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Biurze Starosty
z dnia 13.08.2019 r.

 

26.08.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
z dnia 08.08.2019 r.

 

19.08.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów
z dnia 23.07.2019 r.

 

05.08.2019   Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Wydziale Oświaty
z dnia 23.07.2019 r.

 

05.08.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko Audytor wewnętrzny – zatrudnienie w 1/2 wymiaru czasu pracy
z dnia 18.07.2019 r.

 

29.07.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko Radca prawny – zatrudnienie w 2/3 lub w pełnym wymiarze czasu pracy
z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

25.06.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów
z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

24.06.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów
z dnia 31 maja 2019 r.

 

12.06.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor ds. zasobu Skarbu Państwa i komunalizacji w Wydziale Nieruchomości z dnia 15 maja 2019 r.

27.05.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów
z dnia 8 maja 2019 r.

20.05.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko Informatyk w Biurze Informatycznym
z dnia 28 marca 2019 r.

08.04.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Biurze Starosty
z dnia 13 lutego 2019 r.

25.02.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji  z dnia 17 stycznia 2019 r.

28.01.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko radcy prawnego  z dnia 15 stycznia 2019 r.

28.01.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym  z dnia 9 stycznia 2019 r.

21.01.2019 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Komunikacji  z dnia 17 grudnia  2018 r.

28.12.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Komunikacji  z dnia 17 grudnia  2018 r.

28.12.2018 Informacja Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko główny specjalista w Biurze Starosty  z dnia 14 grudnia  2018 r.

27.12.2018 Informacja -

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Nieruchomości z dnia 6 listopada 2018 r.
 
16.11.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 25 października 2018 r.
 
05.11.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Nieruchomości z dnia 11 września 2018 r.
 
21.09.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora / podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 
13.08.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora ds. praw jazdy z dnia 19 lipca 2018 r.
 
30.07.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora z dnia 19 lipca 2018 r.
 
30.07.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko radcy prawnego z dnia 4 lipca 2018 r.
 
16.07.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko referenta w Wydziale Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r.
 
06.07.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej z dnia 17 maja 2018 r.
 
29.05.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
24.04.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wojskowych z dnia 12 marca 2018 r.
 
21.03.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 09 marca 2018 r.
 
20.03.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Nieruchomości z dnia 22 lutego 2018 r.

 

05.03.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 8 lutego 2018 r.

 

19.02.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 lutego 2018 r.

 

16.02.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Komunikacji z dnia 2 lutego 2018 r.

 

13.02.2018 Informacja  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze główny specjalista do Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa z dnia 1 lutego 2018 r.

 

12.02.2018 -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Finansów z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

12.02.2018 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

05.02.2018  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Nieruchomości z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

02.02.2018 Informacja  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora do Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

02.02.2018  -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Nieruchomości  z dnia 20 listopada 2017 r.

 

 30.11.2017  -  Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Biura Starosty z dnia 17 listopada 2017 r.

 

27.11.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Oświaty z dnia 27 października 2017 r.

 

07.11.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju z dnia 10 października 2017 r.

 

23.10.2017 -  
Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 9 października 2017 r.

 

20.10.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty do Biura Starosty z dnia 15 września 2017 r.

 

26.09.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

11.09.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Wydziału Finansów z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

08.09.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora do Biura Starosty z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

14.08.2017 Informacja Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

09.05.2017  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Wydziale Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych z dnia 10 marca 2017 r.

 

21.03.2017  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Komunikacji z dnia 8 marca 2017 r.

 

20.03.2017 Informacja Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 29 listopada 2016 r.

 

12.12.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 26 września 2016 r.

 

07.10.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

04.07.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Komunikacji z dnia 6 czerwca 2016 r.

 

17.06.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 2 maja 2016 r.

 

13.05.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na kierownicze stanowisko urzędnicze rzecznika prasowego z dnia 1 marca 2016 r.

 

14.03.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

08.02.2016  - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora z dnia 15 stycznia 2016 r.

 

26.01.2016

Informacja

 -

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora z dnia 5 listopada 2015 r.

 

17.11.2015

Informacja

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko urzędnicze podinspektora z dnia 4 listopada 2015 r.

 

16.11.2015

Informacja

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

15.06.2015

Informacja

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów z dnia 27 maja 2015 r.

 

08.06.2015

-

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

22.04.2015

Informacja

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na kierownicze stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego z dnia 9 marca 2015 r.

 

20.03.2015

-

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów z dnia 3 lutego 2015 r.

 

16.02.2015

-

Wynik naboru

 

 
 
  • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:45
  • data ostatniej modyfikacji: 21-10-2019 | 14:06