Wyszukiwarka Mobilna

Menu

V Kadencja 2014-2018

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

Plik

1.

Uchwała Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

2.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.

o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Pilskim w celu uzupełnienia jej składu.

3.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2015.

4.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2015.

5.

Sprawozdanie Starosty Pilskiego

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.

6.

Uchwała Nr V.38.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7.

Uchwała Nr VI.43.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim.

8.

Uchwała Nr VI.46.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonych przez Powiat Pilski.

9.

Uchwała nr VII.55.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

10.

Uchwała nr XIII.93.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe".

11.

Uchwała nr XIII.95.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

12.

Uchwała nr XIV.101.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

13.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2016.

14.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2016.

15.

Sprawozdanie Starosty Pilskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.

16.

Informacja Starosty Pilskiego z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

17.

Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Powiatu Pilskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

18.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim.

19.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”. 

20.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

21.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinka drogi powiatowej.

22.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg powiatowych.

23.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

24.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

25.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.473.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. orzekające nieważność § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

26.

Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 20 października 2016 r.

do porozumienia zawartego w dniu 25 września 2013 r. w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETLEJEM" oraz udziału w kosztach jego finansowania.

27.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pilskiego.

28.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

29.

Porozumienie nr 347/WOZN/2016 Wójta Gminy Białośliwie; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

30.

Porozumienie nr 346/WOZN/2016 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

31.

Porozumienie nr 350/WOZN/2016 Burmistrza Łobżenicy; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

32.

Porozumienie nr 348/WOZN/2016 Starosty Pilskiego; Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

33.

Aneks Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu Pilskiego do Porozumienia nr 344/WOZN/2016.

34.

Aneks Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu Pilskiego do Porozumienia nr 346/WOZN/2016.

35.

Porozumienie nr 351/WOZN/2016 Wójta Gminy Szydłowo; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

36.

Porozumienie nr 345/WOZN/2016 Burmistrza Wyrzyska; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

37.

Porozumienie nr 344/WOZN/2016 Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

38.

Porozumienie nr 349/WOZN/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

39.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.

40.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.

41.

Uchwała nr XXVIII.207.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

42.

Sprawozdanie Starosty Pilskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2016 rok.

43.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pilskiego.

44.

Informacja Starosty Pilskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

45.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

46.

Uchwała Rady Powiatu Pilskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego.

 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2017.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. orzekające nieważność § 4 oraz załącznika nr 4 uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego.

47.

Aneks nr 348/WOZN/2016/Aneks1 Starosty Pilskiego; Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 lutego 2017 r. do Porozumienia nr 348/WOZN/2016.

48.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg powiatowych.

49.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Pilskiego.

50.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.

51.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

52.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

53.

Aneks nr 6 Starosty Pilskiego; Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 września 2013 r. w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETLEJEM" oraz udziału w kosztach jego finansowania.

54.

Porozumienie nr 455/WOB/2017 Wójta Gminy Białośliwie; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

55.

Porozumienie nr 456/WOB/2017 Burmistrza Łobżenicy; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

56.

Porozumienie nr 457/WOB/2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

57.

Porozumienie nr 458/WOB/2017 Wójta Gminy Szydłowo; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

58.

Porozumienie nr 459/WOB/2017 Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej..

59.

Porozumienie nr 460/ WOB/2017 Burmistrza Wyrzyska; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

60.

Porozumienie nr 461/WOB/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 17 października 2017 r. realizacja zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

61.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

62.

Uchwała nr XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

63.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2018.

64.

Komunikat Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2018.

65.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pilskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

66.

Sprawozdanie Starosty Pilskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2017 rok.

67.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

68.

Aneks nr 1 Starosty Pilskiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 stycznia 2018 r. do Porozumienia nr 458/WOB/2017.

69.

Aneks nr 1 Starosty Pilskiego; Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 stycznia 2018 r. do Porozumienia nr 457/WOB/2017.

70.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

71.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

72.

Uchwała nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

73. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pilskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności niedochodzenia tych należności, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania uprawnionych do tego organów.

74. Informacja Starosty Pilskiego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

75. Uchwała Nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

76. Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ujście; Starosty Pilskiego z dnia 13 lutego 2018 r. do Porozumienia nr 459/WOB/2017 w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zawartego 17 października 2017 roku w Pile pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Ujście.

77. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

78. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.336.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

79.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

80.
Uchwała nr XLVIII.375.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

81.
Uchwała nr XLIX.379.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

82.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

83.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.

84.
Uchwała nr LI.382.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

85.
Uchwała nr L.380.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

86.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Pilskiego.

87.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

88. Uchwała nr LIII.399.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

89.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

90.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

  • data utworzenia strony: 04-02-2015 | 09:21
  • data ostatniej modyfikacji: 24-01-2019 | 12:01