Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy budynków


Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

1. wniosek z dnia 25.01.2016 r. AB.6743.41.2016.II
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 27.01.2016 r.
inwestor: Beim Dariusz i Wiesława
zgłoszenie nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na dz. 1358 w Białośliwiu ul. Osiedle Leśne
W dniu 2.02.2016 r. wydano postanowienie o uzupełnienie dokumentów, uzupełnienie nastąpiło 22.02.2016r.
W dniu 23.03.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.


2. wniosek z dnia 27.01.2016 r. AB.6743.50.2016.III
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip  28.01.2016 r.
inwestor Olenderek Janusz
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Zawada dz. 305/14
W dniu 4.02.2016 r. wydano postanowienie o uzupełnienie , 11.02.2016 r. inwestor uzupełnił braki w dokumentacji.
W dniu 25.02.2016 r. przyjęto zgłoszenie.


3. wniosek z dnia 17.02.2016 r. AB.6743.93.2016.II
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip  19.02.2016 r.
inwestor Karolina, Zdzisław i Danuta Mankiewicz
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kotuń dz. 90/7
W dniu 03.03.2016 r. inwestor wycofał wniosek.

4. wniosek z dnia 23.02.2016 r. AB.6743.109.2016.V
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 25.02.2016 r.
inwestor Walas Monika
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kotuń ul. Szmaragdowa dz. 317
W dniu 25.02.2016r. wydano postanowienie art. 30 ust. 5c.
W dniu 22.03.2016 r. wydano decyzję o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.

5. wniosek z dnia 24.02.2016 r.  AB.6743.112.2016.V
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 25.02.2016 r.
inwestor Jan Kozera  PW Techbud ul. Agatowa 7 64-920 Piła
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Dolaszewo dz. 130/108
W dniu 25.03.2016 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

6. wniosek z dnia 23.03.2016 r. znak AB.6743.233.2016.IV
data zamieszczenia in formacji o doręczeniu zgłoszenia w bip w dniu 25.03.2016 r.
inwestor Hubner Piotr
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego w m. Dolaszewo dz. 130/28
W dniu 1.04.2016 r. wysłano postanowienie o usunięciu braków i nieprawidłowości.
W dniu 13.04.2016 r. w/w braki zostały usunięte.
W dniu 13.05.2016 r. przyjęto zgłoszenie.
W dniu 29.12.2016 inwestor wycofał wniosek.

7. wniosek z dnia 20.04.2016 r. znak AB.6743.328.2016.XI
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia na BIP w dniu 22.04.2016 r.
inwestor Misztal Daria
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 385 w Dobrzycy gm. Szydłowo
W dniu 20.05.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

8. wniosek z dnia 28.04.2016 r. AB.6743.364.2016.XI
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 02.05.2016 r.
inwestor: Katarzyna Mielewczyk
zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1333 w Pile przy ul. Lelewela
W dniu 24.05.2016r. Inwestor częściowo uzupełnił braki w dokumentacji budowlanej.
W dniu 25.05.2016r. wydano postanowienie art. 30 ust. 5c.
W dniu 09.06.2016r. braki w dokumentacji zostały usunięte.
W dniu 09.07.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

9. wniosek z dnia 10.06.2016 r. AB.6743.520.2016.II
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 14.06.2016 r.
inwestor: Kinga i Piotr Jańczak
zgłoszenie budowy obejmującej nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. 547 w Wyrzysku przy ul. Podgórna 3
W dniu 12.07.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

10. wniosek z dnia 17.06.2016r. AB.6743.554.2016.II
data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w bip 21.06.2016r.
inwestor: Sowa Dorota
zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Dobrzyca gm. Szydłowo na dz. 507
W dniu 01.07.2016 wysłano postanowienie o uzupełnienie braków w zgłoszeniu i  w dniu 20.07.2016 inwestor uzupełnił brakujące dokumenty.
W dniu 23.08.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

11. wniosek z dnia 1.07.2016r. AB.6743.588.2016.V
data zamieszczenia informacji o doręczeniu w bip 4.07.2016r.
inwestor: Dudek Jarosław
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 22/14 w m. Piła ul. Droga Kotuńska
W dniu 1.08.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

12. wniosek z dnia 09.08.2016r. AB.6743.732.2016.VI
data zamieszczenia informacji o doręczeniu w bip 10.08.2016r.
inwestor: Elżbieta Barczykowska
zgłoszenie budowy obejmujące rozbudowę budynku mieszkalnego o taras wraz z budową zbiornika bezodpływowego i przyłączem sanitarnym na dz. 98 w m. Krępsko, gm. Szydłowo
W dniu 12.09.2016r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

13. wniosek z dnia 22.08.2016r. AB.6743.776.2016.XII
data zamieszczenia informacji o doręczeniu w bip 24.08.2016 r.
inwestor: Jan Piwko
zgłoszenie budowy obejmuje rozbudowę budynku gospodarczego ze zmiana sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną na działce nr 132/2 położonej w Pile przy ul. Lelewela 61a
W dniu 25.08.2016r. inwestor wycofał wniosek.

14.wniosek z dnia 23.09.2016 znak AB.6743.870.2016.IV
data zamieszczenia informacji o doręczeniu w bip 23.09.2016r.
inwestor Marta i Damian Popielarscy
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku dz. 43/24 ul. Wiejska
W dniu 25.10.2016r. zgłoszenie przyjęto bez uwag


15. wniosek z dnia 14.12.2016 r. znak AB.6743.1120.2016.II
data zamieszczenia informacji o doręczeniu w bip 15.12.2016r.
inwestor Janusz i Agnieszka Michałek
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego w Pile przy ul. targowej dz. 114/4
W dniu 6.02.2017 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.  • data utworzenia strony: 27-01-2016 | 07:34
  • data ostatniej modyfikacji: 27-01-2016 | 07:34