Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwała Rady Powiatu w Pile Nr IV/47/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

Uchwała Rady Powiatu w Pile Nr XXXV.339.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

Zarządzenie Nr 6.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie Nr 12.2014 Starosty Pilskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie Nr 31.2014 Starosty Pilskiego z dnia 09 września 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie Nr 36.2014 Starosty Pilskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniające w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie nr 16.2015 Starosty Pilskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie nr 25.2015 Starosty Pilskiego z dnia 29 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.


Zarządzenie nr 41.2015 Starosty Pilskiego z dnia 4 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pile oraz ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pile.

 


 

Uchwała nr 208.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała nr 225.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała nr 275.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

  • data utworzenia strony: 21-06-2016 | 13:18
  • data ostatniej modyfikacji: 30-06-2017 | 14:56