Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.77.2023.XII (II)

zgłoszenie z dnia 07.02.2023r. znak AB.6743.77.2023.XII
inwestor: Ezatel S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
zgłoszenie: budowa kanalizacji kablowej i szafy kablowej zlokalizowanej na terenie działki nr 15 w miejscowości Żelazno.
Dnia 27.02.2023r. organ architektoniczno-budowlany wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Metryka

AB.6743.86.2023.X (II)

zgłoszenie z dnia 08.02.2023r. znak AB.6743.86.2023.X
inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa sieci gazociągowej ś/c PE dn63 na dz. nr 25/6 oraz 36/1 w Szydłowie.

Dnia 01.03.2023r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.106.2023.XII (II)

zgłoszenie z dnia 10.02.2023r. znak AB.6743.106.2023.XII
inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
zgłoszenie: przebudowa sieci cieplnej na terenie działki nr 624 w obrębie 0018 Piła, gmina Piła.

Metryka

AB.6743.107.2023.XII (II)

zgłoszenie z dnia 10.02.2023r. znak AB.6743.107.2023.XII
inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
zgłoszenie: przebudowa sieci cieplnej na terenie działki nr 80/1, 80/3, 80/4, 81/10, 562, 624, 669, 670 w obrębie 0018 Piła, gmina Piła.

Metryka

AB.6743.113.2023.XIII (II)

zgłoszenie z dnia 14.02.2023r. znak AB.6743.113.2023.XIII
inwestor: CRANE Sp. z o.o., ul. Ks. Kanonika Jana Ksyckiego 6B/1, 64-800 Chodzież
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 524, 538, 539, 481/2 w miejscowości Stara Łubianka, gm. Szydłowo

Dnia 03 marca 2023 r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu

Metryka

AB.6743.118.2023.XII (II)

zgłoszenie z dnia 16.02.2023r. znak AB.6743.118.2023.XII
inwestor:Edward Bęben
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 393/3 i 132/10 w obrębie 0068 Stara Łubianka, gmina Szydłowo.
Dnia 07.03.2023r. ortgan wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.175.2023.XI (III)

zgłoszenie z dnia 15.03.2023r. znak AB.6743.175.2023.XI
inwestor: Marcin i Agata Kochanowscy
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 61 i 344 w obrębie 0004 Piła ul. Piaskowa.
 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 11:59
  • data ostatniej modyfikacji: 16-03-2023 | 14:25