Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.581.2023.II budowa sieci (VIII)

zgłoszenie z dnia 28 sierpnia.2023r. znak AB.6743.581.2023.II
inwestor: Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań
zgłoszenie: budowa sieci kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 28/3, 28/10, 28/11, 28/12 położonych obręb 0074 gm. Szydłowo.
Dnia 30.08.2023r. na mocy postanowienie organ wezwał inwestora do uzupełnienia braków i nieprawidłowości w przedłożonej dokumentacji.
W dniu 12.09.2023r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia.
 

AB.6743.694.2023.II (IX)

zgłoszenie z dnia 06 września.2023r. znak AB.6743.694.2023.II
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śniadeckich w Pile, na działkach nr 35/2, 44, 51/15, 50/1, 43/14, 43/28 położonych obręb 0008 Piła, gmina Piła.

w dniu 15 września 2023 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.722.2023.XI (IX)

zgłoszenie z dnia 18 września 2023r. znak AB.6743.722.2023.XI
inwestor: Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SK3 oraz złączami kablowo - pomiarowymi ZK1x-1P dla zasilania domów jednorodzinnych na dz. nr: 130/196, 130/200 i 130/198 Dolaszewo, gm. Szydłowo 

Metryka

AB.6743.725.2023.IV (IX)

zgłoszenie z dnia 21 września 2023r. znak AB.6743.725.2023.IV
inwestor: Remodis Glass Reacycling Polska Spółka z o.o. ul. Wawelska 107, 64-920 Piła.
zgłoszenie: budowa zespołu redukcyjno-pomiarowego gazu ś/c o przepustowości do Q-250 m3/h na działce nr 49/54 połozonej w Pile obręb 0028.  

  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 11:59
  • data ostatniej modyfikacji: 22-09-2023 | 08:39