Wyszukiwarka Mobilna

Menu

1. Wydział Organizacyjny prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr uchwał Rady Powiatu w Pile, 
 • rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Powiatu w Pile.

(al. Niepodległości 33/35, pok. 214)

 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencja stowarzyszeń (z wyłączeniem uczniowskich klubów sportowych), mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego,

(al. Niepodległości 33/35, I piętro, pok. 102)

 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 • rejestr zarządzeń Starosty,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr wniosków o udostępnienie lub przekształcenie informacji publicznej,

(al. Niepodległości 33/35, I piętro, pok.103)


2. Wydział Oświaty prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • rejestr niepublicznych placówek oświatowych,
 • rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

(al. Niepodległości 33/35, pok. 211)


3. Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr decyzji o pozwolenie na budowę,
 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.

(al. Niepodległości 37, pok. 313)


4.  Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi,
 • dane o środowisku i jego ochronie,
 • rejestracja roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.

(al. Niepodległości 33/35, pok. 202, 203, 204, 205, 206)


5. Wydział Komunikacji prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób,
 • rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy,
 • rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 • ewidencja instruktorów nauki praw jazdy,
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, (pdf, 143 Kb)
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

(al. Niepodległości 33/35, parter)


6. Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa prowadzi rejestr:

 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

(al. Niepodległości 33/35, pok. 17)


7. Biuro Starosty prowadzi następujące rejestry:

 (al. Niepodległości 33/35, pok. 124)


8. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji prowadzi rejestr:

 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów.

(al. Niepodległości 33/35, pok. 314)

Metryka
 • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:15
 • data ostatniej modyfikacji: 05-10-2023 | 12:11