Wyszukiwarka Mobilna

Menu

ROK 2013


Decyzja Starosty Pilskiego nr 458

udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ul. Bydgoskiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z Al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego.


ROK 2012

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1106

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. (hala produkcyjno-magazynowa wraz z niezbędną infrastrukturą).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1093

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Miralex Sp. z o.o. (Centrum Usług Medycznych).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1032

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę inwestorowi: Gmina Piła (sala kinowa wraz z niezbędną infrastrukturą).

 

Postanowienie

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

Postanowienie
z dnia 7 listopada 2012 r.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1007

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Darpol" Dariusz Chodanienok (zakład produkcji przypraw oraz środków funkcjonalnych do przetwórstwa mięsnego).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 913

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Piła (drogi techniczne obsługujące Specjalną Strefę Ekonomiczną).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 829

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę i rozbudowę inwestorowi: Jeronimo Martines Dystrybucja S.A. (pawilon Handlowo-Usługowy "Biedronka").

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 827

udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Byszewice gm. Kaczory.
 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 599

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Mirabilis Sp. z o.o.(budynek Domu Pomocy Społecznej wraz z przedszkolem i przyłączami).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 430

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Raben Polska Sp. z o.o. (hala przeładunkowo-tranzytowa, biura wraz z częścią socjalną itp.).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 326

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. S.K.A. (budynek handlowo-usługowy wraz z instalacjami).

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 207

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Wyrzysk (budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową itp.).


Decyzja Starosty Pilskiego nr 39

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Szydłowo (kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012").

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 18

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Miasteczko Krajeńskie (kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012").

 

ROK 2011

   

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1140

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi BT DEVELOPMENT Sp. z o.o. budynku handlowo-usługowego.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 1064

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi VET-AGRO SERWIS schroniska dla zwierząt w tym: budynku administracyjno-socjalnego, kojców dla psów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 790

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę inwestorowi HJORT KNUDSEN POLEN SP. z o.o. istniejącej hali o halę produkcyjno-magazynową wraz z łącznikiem, z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, przyłączami kanalizacji deszczowej z separatorem i kanalizacji sanitarnej oraz drogami i placem.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 747

zmieniającą w części decyzję ostateczną Starosty Pilskiego nr 409 z dnia 18 maja 2011 roku, udzielającej pozwolenia na budowę Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

   

Decyzja Starosty Pilskiego nr 739

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi tj. Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, ulicy Przecznej i Lipowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdów w Osieku n/Notecią na działkach nr 450/3, 450/10, 444/3, 416/3, 444/1, 858/4, 444/2 w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania terenu.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 338

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi GMINA PIŁA małogabarytowej stacji transformatorowej wraz z wolnostojącym złączem kablowo-pomiarowym, linii kablowej SN, linii kablowej NN.

 

Postanowienie

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 327

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi GMINA WYSOKA Zespołu Boisk Sportowych wraz z budynkiem zaplecza, przyłączami wod-kan, odwodnieniem terenu boisk, wewnętrzną instalacją gazową.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 153

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi tj. ALTVATER Sp. z o. o. hali wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w Kłodzie koło Szydłowa na działce nr 236/1 w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu.

 

Decyzja Starosty Pilskiego nr 112

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestorowi tj. FABA S.A. budynku hurtowni fabrycznej narzędzi do obróbki drewna z serwisem.


 

  • data utworzenia strony: 21-02-2013 | 11:39
  • data ostatniej modyfikacji: 21-02-2013 | 11:39