Wyszukiwarka Mobilna

Menu

IV Kadencja 2010-2014

 

 

Lp.
Numer i data uchwały
Tytuł uchwały
2013
36.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim
35.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
34.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
33.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Pilskiego oraz zasad i warunków ich używania
32.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
31.
w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania
30.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
29.
w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
28.
w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETLEJEM" oraz udziału w kosztach jego finansowania
27.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
26.
w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania
25.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
24.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Pilskim.
23.
Porozumienie Nr SO-IV.0031.22.2013.4 zawarte 12 lutego 2013 roku pomiędzy Wojewodą Pilskim, a Powiatem Pilskim.
2012
22.
W sprawie budżetu powiatu na rok 2013
21.
do porozumienia Nr 5/DZ.III/2012 zawartego 27 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Pilskim.
20.
porozumienie Nr 5/DZ.III/2012 zawarte w dniu 27 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Pilskim.
19.
do porozumienia zawartego w Pile w dniu 2 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, a gminą Ujście.
18.
w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania.
17.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
16.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1194P Gromadno-Falmierowo.
15.
do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory.
14.
2012 r.
do porozumienia zawartego w Pile w dniu 2 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście.
13.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1212P – ul. 14 Lutego w Pile
11.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Pilskim
10.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011
9.
XII.119.2011
z dnia 22 grudnia
2011 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
8.
XII.115.2011
z dnia 22 grudnia
2011 r.
Plik PDF
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
7.
XII.113.2011
z dnia 22 grudnia
2011 r.
Plik PDF
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
6.
X.96.2011
z dnia 27 października 2011 r.
Plik PDF
sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
5.
X.94.2011
z dnia 27
października 2011 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu określenia zasad i trybu przyznawania przez Starostę Pilskiego nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników”
4.
IX.87.2011
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pilskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
3.
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzezonych pojazdów usunietych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydawania dyspozycji usuniecia, a nastepnie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2.
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Pilskim
1.
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2011
 

 

  • data utworzenia strony: 03-01-2012 | 09:14
  • data ostatniej modyfikacji: 25-04-2014 | 11:37