Wyszukiwarka Mobilna

Menu


Uchwała Nr 866.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie oraz powołania Komisji do jego przeprowadzenia

Metryka

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. finansowo księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie. (pdf, 397 Kb)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. finansowo - księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie ” :

- osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie , Chlebno 8

- pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej  w Chlebnie, Chlebno 8, 89-310 Łobżenica.

Oferty należy złożyć do dnia  24 stycznia 2022r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do DPS).

Metryka

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. finansowo księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie. (pdf, 150 Kb)

Oferty należy złożyć do dnia  26 stycznia 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do DPS).

zał. nr 1 - Kwestionariusz osobowy do pobrania (pdf, 32 Kb)

zał. nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody do pobrania  (pdf, 141 Kb)

Metryka
Metryka

Ogłoszenia przeniesione do archiwum na prośbę dyrektora DPS 6.03.2020r.

  • data utworzenia strony: 14-08-2020 | 15:47
  • data ostatniej modyfikacji: 22-02-2023 | 15:40