Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. Zgłoszenie z dnia 09 stycznia 2017 r. znak: AB.6743.17.2017.XV
wpisu na BIP dokonano 23.02.2017 r.
inwestor Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Zgłoszenie dot. zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku w ramach zadania pn. "Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii" - budowa przyłącza energetycznego oraz oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 334/2, 337 przy ul. Aleje w Wyrzysku.
27 stycznia 2017 r. - wysłano postanowienie o uzupełnienie braków we wniosku.
17 lutego 2017 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w drodze decyzji.

2.
Zgłoszenie z dnia 20 lutego 2017 r. znak: AB.6743.116.2017.XV
wpisu na BIP dokonano 23.02.2017 r.
inwestor Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Zgłoszenie dot. zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku w ramach zadania pn. "Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii" - budowa przyłącza energetycznego oraz oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 334/2, 337 przy ul. Aleje w Wyrzysku.
23 lutego 2017 r. wyd. zaświadczenie o braku sprzeciwu

3. zgłoszenie z dnia 4.04.2017r. znak AB.6743.285.2017.III
wpisu na BIP dokonano 10.04.2017r.
inwestor ENEA Operator Sp.z.o.o ul. Poznańska 34 64-920 Piła
zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. 752/2,804/4,1233 oraz 1314 wraz z przyłączami elektroenergetycznymi  nn 04 kV do budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach w Pile przy ul. Morelowej nr dz: 1241,1245,1246,1248,1249,1250,1251,1252,1253,oraz 1254
W dniu 28.04.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4.zgłoszenie z dnia 5.04.2017 znak AB.6743.293.2017.XV
wpisu na BIP dokonano 20.04.2017
inwestor Zarząd Dróg i Zieleni Piła ul. Andersa 10
zgłoszenie: zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrzej, chodnika, obiektów małej architektury oraz oświetlenia przy ul. Kopernika w Pile na dz. 41/1

Dnia 19 kwietnia br. - Inwestor zwrócił się z prośbą o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu.
Dnia 26 kwietnia br. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

5. zgłoszenie z dnia 14.06.2017. znak: AB.6743.591.2017.XV
wpisu na BIP dokonano 22.06.2017.
inwestor: MWiK ul. Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie: wykonanie oświetlenia zewnętrznego na dz. 2/3 i 302 przy ul. Wałeckiej w Pile
23.06.2017 wysłano do inwestora postanowienie o uzupełnienie braków.
W dniu 4.07.2017 inwestor wycofał wniosek.

6. zgłoszenie z dnia 5.07.2017. znak AB.6743.641.2017.VII
wpisu na BIP  dokonano 7.07.2017r.
inwestor: PDP HOLZ sp.zo.o. Wyrzysk Skarbowy 30A  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: przyłącze energetyczne wraz ze stacją transformatorową kontenerową dz 299 300 302/32 w Wyrzysku Skarbowym

W dniu 24 sierpnia 2017 r.  przyjęto zgłoszenie.

7
. zgłoszenie z dnia 23.06.2017. znak AB.6743.614.2017.VI
wpisu na BIP  dokonano 13.07.2017r.
inwestor: Gmina Piła Plac Staszica 10, 64-920 Piła 
zgłoszenie: usunięcie kolizji istniejącego oświetlenia drogowego usytuowanego w rejonie ulic: Konopnickiej, 14-go Lutego, Placu Staszica, Teatralnej oraz Witaszka w Pile w związku z planowanymi zmianami mobilności miejskiej w centrum miasta Piły, realizowanymi w ramach programu wspierania gospodarki niskoemisyjnej w rejonie Planu Staszica w ramach budowy nowego oświetlenia na dz. nr 243, 235, 253/1, 317, 336, 338, 320 obręb 0018
W dniu 13.07.2017 wyd. zaświadczenie o braku sprzeciwu

8. zgłoszenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: AB.6743.775.2017.XIV
wpisu na BIP dokonano dnia 17 sierpnia 2017 r.
inwestor: Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie: budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV dla zasilania działki nr 6, 7, 9, 10 w m. Piła.
W dniu 23 sierpnia 2017 r. Inwestor wycofał wniosek.

9. zgłoszenie z dnia 3.10.2017 znak AB.6743.940.2017.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 5.10.2017
inwestor: ENEA Oświetlenie sp.zo.o. ul. Ku Słońcu 34  71-080 Szczecin
zgłoszenie: budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego - montaż słupów oświetlenia drogowego wraz z linią kablową na dz 868/1, 868/2, 868/6 i 569 w m. Wysoka przy ul. Świerczewskiego.
 W dniu 23.10.2017 r wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

10. zgłoszenie z dnia 3.10.2017 znak AB.6743.941.2017.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 5.10.2017
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
zgłoszenie: budowa elektroenergetyczneych  linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania dz 6,7,9,10 w m. Piła oraz 474,465,463,455,472 w obrębie Kotuń jedn. Szydłowo
W dniu 23.10.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

11. zgłoszenie z dnia 6.10.2017 znak: AB.6743.959.2017.VI
wpisu dokonano na BIP w dniu 10.10.2017
inwestor Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo
zgłoszenie budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Dolaszewo-Cyk na dz 206, 670/2
Inwestor zmienił zakres wniosku i
sprawa przeszła jako zwykłe zgłoszenie robót.

12.zgłoszenie z dnia 6.10.2017 znak: AB.6743.960.2017.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 10.10.2017r.
inwestor Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo
zgłoszenie: budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Dobrzyca-Piła na działkach 77/3, 90/1, 100/6, 100/4, 101/3, 550, 625, 621, 592, 589, 690, 109
Inwestor zmienił zakres wniosku i sprawa przeszła jako zwykłe zgłoszenie robót.

13. zgłoszenie z dnia 10.10.2017r. znak: AB.6743.967.2017.XIV
wpisu na BIP  dokonano w dniu 12.10.2017
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: kablowe oświetlenie zewnętrzne terenu oraz zasilanie elementów infrastruktury wraz z podświetleniem obiektu i zainstalowaniem monitoringu w ramach zadania pn. "Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich" na dz. 368,370,377,383 w Wyrzysku przy ul. Targowisko i Młyńskiej.

14. zgłoszenie z dnia 09.11.2017r. znak: AB.6743.1068.2017.III
wpisu na BIP  dokonano w dniu 17.11.2017
inwestor ENEA Operator Sp z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie: linia kablowa nn 0,4kV - dł. trasy 255m, złącza kablowo - pomiarowe na działkach nr 121, 120/13, 120/3, 120/5, 120/7, 120/10, 120/12 położone w miejscowości Brodna, gm. Kaczory.
W dniu 23.11.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

b) wodociągowych,


1. zgłoszenie z dnia 22.03.2017 r. znak AB.6743.234.2017.XI
wpisu na BIP  dokonano 27.03.2017 r.
inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami Dziegciarnia - Polany na działkach nr 9/1, 10/1, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 128, 134, 135, 137, 138, 139, 145, 146, 238, obręb Dziegciarnia nr 0002.
27.03.2017 r. wyd. zaświadczenie o braku sprzeciwu

2. zgłoszenie z dnia 6.04.2017 znak AB.6743.296.2017.III
wpisu na BIP dokonano 10.04.2017r.
inwestor MWiK ul. Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie wykonania sieci wodociągowej w Pile przy ul. Reja dz. 347/1,315/6,1436,606/1,315/8,596/4,469/1,503,511/4
W dniu 21.04.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 29.05.2017 r. znak AB.6743.500.2017.III
wpisu dokonano w dniu 2.06.2017
inwestor Gmina Białośliwie
zgłoszenie: rozbudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do granicy działek 221/2, 221/3, 215 i 244 w Białośliwiu przy ul. 3 Maja.
W dniu 9.06.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 27.06.2017 AB.6743.621.2017.XV
wpisu dokonano w dniu 5.07.2017
inwestor Gmina Ujście
zgłoszenie: budowa  sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kruszewie dz 577/3 przy ul. Szkolnej
W dniu 17.07.2017r.   wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 4.09.2017 znak AB.6743.841.2017.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 6.09.2017
inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu ul. Staszica 8 64-850 Ujście
zgłoszenie budowa sieci wodociągowej do działek położonych przy osiedlu mieszkalnym Wichrowe Wzgórza w Ujście na dz. 628
 W dniu 18.09.2017 przyjęto zgłoszenie bez uwag.

6. zgłoszenie z dnia 19.10.2017 znak AB.6743.997.2017.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 23.10.2017
inwestor: MWIK Piła ul. Chopina 2
zgłoszenie budowa sieci wodociągowej w ulicy Grodzkiej w Pile na dz. 24/68, 24/109 i 24/43 obr 0026.
W dniu 10.11.2017 przyjęto bez uwag.

7. zgłoszenie z dnia 19.10.2017 znak AB.6743.998.2017.VIII
wpisu na BIP dokonano 23.10.2017
inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp.z.o.o.
zgłoszenie budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na dz 247/3 i 333 w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej/Aleje.
W dniu 30.11.2017 przyjęto zgłoszenie bez uwag.

8. zgłoszenie z dnia 20.10.2017 znak AB.6743.1010.2017.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 24.10.2017
inwestor: Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, przyłącza elektroenergetycznego, kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia na działkach 165/1, 165/4, 165/3, 163, 164, 161, 157 w Wysokiej
W dniu 13.11.2017 przyjęto bez uwag.

9. zgłoszenie z dnia 2.11.2017 znak AB.6743.1035.2017.III
wpisu na BIP dokonano 3.11.2017 r.
inwestor Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzostowo dz 140 i 125
W dniu 14.11.2017 przyjęto zgłoszenie bez uwag.

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 17.02.2017 r. znak AB.6743.112.2017.III
wpisu na BIP  dokonano 21.02.2017 r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej o długości 762,5m w pasie drogi gminnej w Bąkowie, gm. Wyrzysk z odprowadzeniem ścieków do zbiorników retencyjno-rozsączających na działkach nr 228, 264, 246, 280 obręb ewidencyjny Bąkowo i 625 obręb ewidencyjny Osiek nad Notecią.
W dniu 03.03.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 01.06.2017 r. znak AB.6743.513.2017.VI
wpisu na BIP  dokonano 05.07.2017 r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej o długości 201,5m w pasie drogi gminnej ul. Pięknej w Osieku nad Notecią, gm Wyrzysk z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Pięknej na działkach nr 108/5, 109/3, 112/2 w obrębie ewidencyjnym Osiek nad Notecią.
W dniu 22.06.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 18.07.2017 r. znak AB.6743.694.2017.XIV
wpisu dokonano na BIP w dniu 19.07.2017r.

inwestor MiG Wysoka Pl Powst. Wlkp. 20/21 89-320 Wysoka
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Wysokiej dz. 274,150/1,160,162/4

W dniu 21.07.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 2.08.2017 znak AB.6743.749.2017.II
wpisu dokonano w dniu 9.08.2017
inwestor MWiK Piła ul. Chopina 2
zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej - układu retencyjno-rozsączającego w ulicy Irydowej w Pile na działkach nr 761 i 781 obr. 0025.

W dniu 09 sierpnia 2017 r. wydano postanowienie o uzupełnienie braków.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. inwestor wycofał wniosek.


5. zgłoszenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: AB.6743.817.2017.III
wpisu dokonano w dniu 25 sierpnia 2017 r.
inwestor: Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7,89-310 Łobżenica
zgłoszenie dot. Budowy kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie na działkach nr 112/1, 116, 44, 73/1, 64/1, 65, 58/1, 70, 48/5, 47, 64/1,46/2
.
W dniu 31.08.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

6. zgłoszenie z dnia 22.08.2017.r, znak: AB.6743.807.2017.III
wpisu dokonano dnia 29.08.2017r.
inwestor: Agrolok sp.z.o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Dworcowa 4
zgłoszenie dot. budowy kanalizacji deszczowej na terenie zakładu Agrolok przy ul. Portowej 9 w Ujściu na dz. 120/2 i 122
W dniu 31.08.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


7. zgłoszenie z dnia 25.10.2017 znak AB.6743.1020.2017.III
wpisu dokonano na BIP 15.11.2017r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Wąska w Osieku n/Not. dz. 359 z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Głównej.

W dniu 14.11.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

8. zgłoszenie z dnia 15.11.2017r znak: AB.6743.1070.2017.II
wpisu dokonano na BIP w dniu 17.11.2017 r.
inwestor Nowy Dom Holding B.M. Słowińscy sp.j. ul. Siejaka 29 64-800 Chodzież
zgłoszenie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zawada ul. Ukryta dz. 314 i 507
W dniu 28.11.2017 r. wysłano postanowienie.
W dniu 14.12.2017 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

9. zgłoszenie z dnia 22.11.2017 znak AB.6743.1086.2017.III
wpisu dokonano na BIP w dniu 23.11.2017r.
inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ul. Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie sieć kanalizacji deszczowej układu retencyjno-rozsączającego w ulicy Irydowej w Pile na działkach 761 i 781 obr. 0025
W dniu 12.12.2017 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


d) cieplnych,


e) telekomunikacyjnych;
  • data utworzenia strony: 03-02-2017 | 12:23
  • data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 | 09:49