Wyszukiwarka Mobilna

Menu

BIURO STAROSTY

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem oficjalnych stron (fanpage,ów)  na portalu społecznościowym Facebook Powiat Pilski- Starostwo Powiatowe

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu wpisu i prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów
sportowych.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umieszczenia wizerunku na  identyfikatorze pracowniczym.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu tytułu honorowego „Lider Sukcesu” „Kryształowy Lider Sukcesu” „Ambasador Powiatu Pilskiego”. 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania  umowy o realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w  celu uczestnictwa w zawodach sportowych „Biegaj z nami”

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umawiania spotkań ze Starostą Pilskim

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w Pile w zakresie  wnoszenia  podań i udzielania odpowiedzi, obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu promocji Powiatu Pilskiego w Biurze Starosty, Starostwa Powiatowego w  Pile
 

Metryka
  • data utworzenia strony: 14-12-2020 | 10:51
  • data ostatniej modyfikacji: 19-06-2024 | 13:34