Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Petycje wnoszone do Rady Powiatu w Pile

 

Lp.

Data

wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot

wnoszący petycję

Pełna
treść petycji

Przebieg

postępowania

 1

2

3

4

5

6

1

23.04.2018

W sprawie podjęcia działań skutkujących poprawą obecnej sytuacji finansowej pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Pilskiego

Przedstawiciele pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu PilskiegoPrzebieg postępowania


Odpowiedź z 11.07.2018
 

 

  • Zbiorcza informacja o petycjach wniesionych do Rady Powiatu w Pile w roku 2015
     
  • Zgodnie z art.14 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.2014, poz.1195), corocznie w terminie do 30 czerwca, właściwy organ zamieszcza zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
     
  • W roku 2015 nie wniesiono żadnej petycji do Rady Powiatu w Pile.

 

 

 

  • data utworzenia strony: 23-10-2015 | 13:29
  • data ostatniej modyfikacji: 23-10-2015 | 13:29