Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Petycje wnoszone do Rady Powiatu w Pile

 

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU W PILE

Lp.

Data

wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot

wnoszący petycję

Pełna
treść petycji

Przebieg

postępowania

 1

2

3

4

5

6

1

23.04.2018

W sprawie podjęcia działań skutkujących poprawą obecnej sytuacji finansowej pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Pilskiego

Przedstawiciele pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu PilskiegoPrzebieg postępowania


Odpowiedź z 11.07.2018
 

2

17.06.2019

W sprawie podjęcia kategorycznych działań skutkujących poprawą obecnej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, którego Powiat Pilski jest jedynym właścicielem.

Spółka RenCraft z o.o. z Bydgoszczy


Przebieg postępowania
(aktualizacja)

uchwała nr X.83.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27.06.2019 r.

uchwała nr XI.91.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.08.2019 r.

3

31.07.2019

 

w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
 

 

Przebieg postępowania
(aktualizacja)

uchwała nr XI.92.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29.08.2019 r.


Uchwała nr XIII.99.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 26.09.2019 r.

4

24.09.2019

 

o wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pn. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” i opublikowanie jej treści na stronie BIP oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń polityki oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, która miałaby dotyczyć wyłącznie radnych Rady Powiatu w Pile.

 

(…) Kancelaria

Radcy Prawnego (…)

 

Przebieg postępowania
(aktualizacja)

 

uchwała nr XIV.112.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 24.10.2019 r.
 

uchwała nr XV.144.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28.11.2019 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

 

5

18.11.2019

Złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

   Renata Sutor- adwokat

 

 

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf, 557 KB
 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile

uchwała nr XV.143.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28.11.2019 r.

uchwała nr XV.156.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 19.12.2019 r.
pdf, 2 MB

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
pdf, 258 KB

 

 

 

6

31.05.2020

Złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

   Renata Sutor- adwokat

 

 

 

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf, 544 KB
 

 

uchwała nr XXIV.226.2020  Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2020 r.

pdf, 540KB

 

uchwała nr XXV.232.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 września 2020 r.
pdf, 1,75 MB

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
pdf, 261 KB

 

 

 

 

7

12.12.2020

Złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

  
  Marcin Wytrzyszczewski

 

 

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 365 KB
 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile 

 

uchwała nr XXIX.263.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2021 r.
pdf.  441  KB

 

uchwała nr XXX.268.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2021 r.
pdf.  1,66 MB

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
pdf. 267 KB

 

 

 

 

 8

26.08.2021r.

sytuacja finansowa opiekunów DPS Dębno

Opiekunowie DPS

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 365 KB

 

uchwała nr XXXVII.311.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 września 2021 r.
pdf.  441  KB

uchwała nr XXXVIII.321.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 październik 2021 r.
pdf.  1,66 MB

 

 9

10.09.2021 r.

pensje w DPS Falmierowo, DPS Rzadkowo, DPS Chlebno i w DPS Dębno

Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej w Chlebnie i Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Domu Pomocy Społecznej Dębnie.

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 365 KB

 

uchwała nr XXXVII.312.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 września 2021 r.
pdf.  441  KB

uchwała nr XXXVIII.320.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 październik 2021 r.
pdf.  1,66 MB

 10

20.10.2021 r.

podjęcie działań w sprawie zmiany usytuowania stacji bazowej telefonii komórkowej

Mieszkańcy Osiedla Koszyce i osoby zainteresowane

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 365 KB

 

uchwała nr XXXIX.332.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r.
pdf.  441  KB

uchwała nr XL.342.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 r.
pdf.  1,66 MB

 11

2.11.2021 r.

pensje pracowników trzech Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Pilskiego tj. DPS w Rzadkowie, DPS w Chlebnie oraz DPS w Dębnie

Związki Zawodowe Reprezentujące pracowników trzech Domów Pomocy Społecznej

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 365 KB

 

uchwała nr XXXIX.333.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r.
pdf.  441  KB

uchwała nr XL.343.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 r.
pdf.  1,66 MB

 12

17.02.2023 r.

W sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wsród lokalnej społeczności

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Przebieg postępowania
(aktualizacja)
pdf. 105 KB

 

uchwała nr LXII.448.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2023 r.
pdf.  100  KB

uchwała nr LXIII.457.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2023 r.
pdf.  1,13 MB

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
pdf.  1,13 MB

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 23-10-2015 | 13:29
  • data ostatniej modyfikacji: 29-06-2023 | 15:21