Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Petycje wnoszone do Rady Powiatu w Pile

 

Lp.

Data

wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot

wnoszący petycję

Pełna
treść petycji

Przebieg

postępowania

 1

2

3

4

5

6

1

23.04.2018

W sprawie podjęcia działań skutkujących poprawą obecnej sytuacji finansowej pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Pilskiego

Przedstawiciele pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu PilskiegoPrzebieg postępowania


Odpowiedź z 11.07.2018
 

2

17.06.2019

W sprawie podjęcia kategorycznych działań skutkujących poprawą obecnej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, którego Powiat Pilski jest jedynym właścicielem.

Spółka RenCraft z o.o. z Bydgoszczy


Przebieg postępowania

uchwała nr X.83.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27.06.2019 r.

3

31.07.2019

 

w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
 

 

Przebieg postępowania

 

 

 

 

  • Zbiorcza informacja o petycjach wniesionych do Rady Powiatu w Pile w roku 2015
     
  • Zgodnie z art.14 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.2014, poz.1195), corocznie w terminie do 30 czerwca, właściwy organ zamieszcza zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
     
  • W roku 2015 nie wniesiono żadnej petycji do Rady Powiatu w Pile.

 

 

 

  • data utworzenia strony: 23-10-2015 | 13:29
  • data ostatniej modyfikacji: 23-10-2015 | 13:29