Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

1. zgłoszenie z dnia 8.06.2018r. znak AB.6743.490.2018.XIV                                                                                                                                                                                                wpisu na BIP dokonano 12.06.2018r.                                                                                                                                                                                                                             inwestor ENEA Operator Sp.z.o.o Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji  Piła Al. Poznańska 34                                                                                                             zgłoszenie budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SK6 szt. 2 oraz złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK1x-1P szt. 34, dla zasilania domków jednorodzinnych szt. 34 usytuowanych na dz. nr 514/6, 514/7, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/17, 514/18, 514/19, 514/20, 514/22, 514/23, 514/24, 514/25, 514/26, 514/27, 514/28, 514/29, 514/34, 514/35, 514/36, 514/37, 514/38, 514/40, 514/41, 514/42, 514/43, 514/44, 514/45, 514/46, 514/47, 514/48 oraz 514/16 na działkach nr ewid. 515, 314, 380, 514/30, 514/39, 514/49, 514/21 i 514/7 obręb 0069 Zawada
W dniu 22.06.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.                                                                                                                                                                                          

 
2. zgłoszenie z dnia 06.09.2018.r. znak AB.6743.742.2018.VI
wpisu dokonano 10.09.2018r.
inwestor Gmina Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
zgłoszenie budowy oświetlenie na dz. 41/3 w Tomaszewie
W dniu 10.09.2018 r. wysłano postanowienie. Dnia 19.09.2018r. Inwestor uzupełnił braki.
W dniu 02.10.2018r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 

b) wodociągowych,

1. zgłoszenie z dnia 30.01.2018 r. znak AB.6743.51.2018.III
wpisu dokonano 1.02.2018 r.
inwestor MWiK ul. Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie wykonania sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej i Sokolej w Pile na dz. 504, 33 i 34

W dniu 13.02.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 
2. zgłoszenie z dnia 25.05.2018.r. znak AB.6743.437.2018.XIV
wpisu dokonano 28.05.2018r.
inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku sp.z.o.o ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Alei Rydzyńskich w Wyrzysku na działkach. 1214/3,421/4,426/3,430,437/1,442/1,442/3
W dniu 7.06.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
W dniu 2.07.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 
 
3. zgłoszenie z dnia 25.05.2018r. znak AB.6743.438.2018.III
wpisu na BIP dokonano 28.05.2018r.
inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o. ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Wyrzysku na działkach: 236,237/11,1304,1297,1290,1296/3,1291,66
W dniu 7.06.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
W dniu 2.07.2018 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 4. zgłoszenie z dnia 12.09.2018 r. znak AB.6743.766.2018.XIV
wpisu na BIP dokonano 19.09.2018r.
inwestor Adam Śnieżko
zgłoszenie: sieć wodociagowa i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 218,219,220,221,222,223,224,225,41/23 i 43 Piła Żeleńskiego
W dniu 1.10.2018 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 20.11.2018r. znak AB.6743.900.2018.XI
wpisu na BIP dokonano 23.11.2018r.
inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wałeckiej i Okrężnej w Pile na działkach nr 297, 170/6, 293, 289, 180, 234
W dniu 7.12.2018 r. wysłano postanowienie  o uzupełnienie brakujących dokumentów.
Dnia 21.12.2018r. Inwestor uzuepłnił braki.
Dnia 07.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.


c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 14.06.2018 r, znak AB.6743.518.2018.III
wpisu na BIP dokonano w dniu 15.06.2018r.
inwestor: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku wraz z robotami drogowymi, budową kanalizacji sanitarnej. budową nowego oświetlenia i przebudową urządzeń elektrycznych na działkach 407,408,580 i 392
 W dniu 25.07.2018 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 
2. zgłoszenie z dnia 04.09.2018 r, znak AB.6743.752.2018.XI
wpisu na BIP dokonano w dniu 12.09.2018r.
inwestor: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Kasztanowa w Osieku nad Notecią, gm. Wyrzysk z odprowadzeniem ścieków do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej na dz. nr 201/41, 202/37, 202/73
 W dniu 24.09.2018 wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 05.10.2018r. Inwestor uzupełnił braki.
Dnia 24.10.2018r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 
3. zgłoszenie z dnia 11.10.2018 r, znak AB.6743.817.2018.III
wpisu na BIP dokonano w dniu 12.10.2018r.
inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji ul. Podgórna 1A  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych w Wyrzysku ul. Akacjowa na dz. nr 146/10,1296/1,1290,1296/2
W dniu 23.10.2018 przyjęto zgłoszenie bez uwag.
 

4. Zgłoszenie z dnia 16.10.2018r. znak AB.6743.834.2018.XIV
Wpisu na BIP dokonano 17.10.2018r.
Inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ul. Chopina 2 64-920 Piła
Zgłoszenie: Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej ul. Młodych w Pile na działkach nr 337/16, 337/5, 391, 335/4, 335/5, 392, 395 obręb 0018
W dniu 6.11.2018 r. przyjeto zgłoszenie i wydano zaswiadczenie.

 

d) cieplnych,


e) telekomunikacyjnych;

 

  • data utworzenia strony: 31-01-2018 | 14:20
  • data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 | 14:20