Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 

2013

 

Uchwała nr SO-0957/39/13/Pi/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0952/39/13/Pi/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2014 rok.

 

Uchwała nr SO-0950/54/13/Pi/2013 z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.

 

Uchwała nr SO-0953/22/13/Pi/2013 z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

 

Uchwała nr SO-0954/29/13/Pi/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 

Uchwała nr SO-0951/3p/13/Pi/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0957/10/13/Pi/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0952/10/13/Pi/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2012 rok.
 

 

2012

 
Uchwała nr SO-0953/26/13/Pi/2012 z dnia 11 września 2012 r.
wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uchwała nr SO-0951/6p/13/Pi/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr SO-0951/64d/13/Pi/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2012 rok.

 

Uchwała nr SO-0952/40/13/Pi/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2012 rok.

 

Uchwała nr SO-0957/40/13/Pi/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

 

2011
 

Uchwała nr SO-0951/28p/13/Pi/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pilskiego.


Uchwała nr SO-0951/19d/13/Pi/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Pilskiego na 2011 rok.


Uchwała nr SO-0951/51d/13/Pi/10 z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pilskiego na 2011 rok.


Uchwała nr SO-0952/I/8/13/Pi/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2011 rok.


Uchwała nr SO-0952/II/8/13/Pi/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 


2010

Uchwała nr SO-0952/41/13/Pi/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2010 rok.

Uchwała nr SO-0951/64p/13/Pi/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w załączniku do uchwały nr 609/2009 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu na 2010 rok.


Uchwała nr SO-0951/63d/13/Pi/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 609/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia materiałów do projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

 

2009

 

Uchwała nr SO.-0952/41/12/Pi/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2009 rok.


Uchwała nr SO-0951/53p/12/Pi/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w załączniku nr 3 do uchwały nr 429/08 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.


Uchwała nr SO-0951/52d/12/Pi/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 429/08 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

 

2008

 

Uchwała nr SO-0951/144p/12/Pi/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.
o prognozie kwoty długu przedstawionej w załączniku nr 3 do uchwały nr 227/07 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.


Uchwała nr SO-0951/143d/12/Pi/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 227/07 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.

  • data utworzenia strony: 05-05-2017 | 15:22
  • data ostatniej modyfikacji: 08-05-2017 | 10:37