Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.134.2024.XII (II)

zgłoszenie z dnia 20 lutego 2024 r. znak AB.6743.134.2024.XII
inwestor: ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie:budowa sieci elektoenergetycznej SN-15 kV, na działkach nr 470/2, 470/1, 500 w obrebie 0036 Piła, gm. Piła.
W dniu 29.02.2024r. Starosta Pilski postanowieniem nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia braków i nieprawidłowości w złożonej dokumentacji.
W dniu 18.03.2024r. Inwestor uzupełnił braki zgodnie z postanowieniem.
Dnia 21.03.2024r. Starosta pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia.

Metryka

AB.6743.267.2024.XV (III) - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

zgłoszenie z dnia 29 MARCA 2024 r. znak: AB.6743.267.2024.XV
inwestor: Termopil-bud Sp. z o.o. ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 736, 324/1 położonej w Pile przy ul.Okrzei/Towarowa

wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 09 kwietnia 2024 r.

AB.6743.294.2024.VII (IV) budowa sieci elektroenergetycznej

zgłoszenie z dnia 08 kwietnia 2024 r. znak AB.6743.294.2024.VII
inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszczyńska 58, 60-479 Poznań.
zgłoszenie: budowa sieci elektroeneregetycznej objemującej napęcie znamieniowe nie wyższe niż 15 kV na działce nr 19/426, 19/427, 34/2, 32/3 w Pile (obręb 0021); 

AB.6743.274.2024.XIV (IV)

zgłoszenie z dnia 05 kwietnia 2024 r. znak AB.6743.274.2024.XIV
inwestor: Nowy Dom Holding B. M. Słowińscy sp. jawna
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej w m. Zawada na dz nr 573, gm. Szydłowo

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2024 | 14:32
  • data ostatniej modyfikacji: 12-04-2024 | 09:14