Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Azbest – nabór wniosków na 2018 rokOd 16 kwietnia 2018 roku można składać w urzędach gmin powiatu pilskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: kserokopię aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile nr 663.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Powiat Pilski pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi należy wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz formularz informacyjny będące załącznikiem do ww. uchwały.Przypominamy także wnioskodawcom o obowiązku zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu do Wydziału Architektury i Budownictwa tut. Starostwa, prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektów lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Termin składania wniosków do urzędów gmin upływa 15 czerwca 2018 r.

Załączone dokumenty:

 • Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 663.2018 z 12 kwietnia 2018 r. (wersja PDF)
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku.

 • Załącznik nr 1 (wersja PDF)
  Regulamin określający zasady realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2018 roku.

 • Załącznik nr 2 (wersja WORD lub PDF)
  Wniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest.

 • Załącznik nr 3 (wersja PDF)
  Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem.

  • Wzór nr 1
   Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wersja WORD lub PDF).

  • Wzór nr 2
   Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę (wersja WORD lub PDF).

  • Wzór nr 3
   Oświadczenie (wersja WORD lub PDF).

  • Wzór nr 4
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja EXCEL lub PDF).

  • Wzór nr 5
   Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (wersja EXCEL lub PDF).


Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2017Informujemy, iż od dnia 27 marca 2017 r. można składać w urzędach gmin powiatu pilskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (kserokopię aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej lub inne dokumenty).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile nr 401.2017 z dnia 8 marca 2017 roku.

Powiat Pilski pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi należy wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz formularz informacyjny będące załącznikiem do ww. ustawy.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu do Wydziału Architektury i Budownictwa tut. Starostwa,  prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektów lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Termin składania wniosków do urzędów gmin upływa 30 czerwca 2017 r.

Załączone dokumenty:

 • Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 401.2017 z dnia 8 marca 2017 r. (wersja PDF)
  w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięcia związanego z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

 • Załącznik nr 1 (wersja PDF)
  Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

 • Załącznik nr 2 (wersja WORD lub PDF)
  Wniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest.

 • Załącznik nr 3 (wersja PDF)
  Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem.Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2016Informujemy, iż od dnia 04 kwietnia 2016 r. można składać w urzędach gmin powiatu pilskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (kserokopię aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej lub inne, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tych dokumentów).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 231.2016 z dnia 23 marca 2016 roku.

Powiat Pilski pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu do Wydziału Architektury i Budownictwa tut. Starostwa prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektów lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 16 sierpnia 2016 r.

Załączone dokumenty:

 • data utworzenia strony: 04-04-2016 | 11:45
 • data ostatniej modyfikacji: 13-04-2018 | 15:52