Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 
* * *
 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2019, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 6.09.2018 r. do dnia 20.09.2018 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2019 (załącznik nr 1 do uchwały nr 764.2018)
Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 764.2018)
 

* * *

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”.
 
Zgodnie z art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1440) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026”, Starosta Pilski informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile zamieszczony został projekt powyższego Planu. Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Powiatu Pilskiego możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.
 
Uwagi dotyczące Planu Transportowego przekazywać będzie można od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r. w następującej formie:
 1. Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
 2. Drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat.pila.pl w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie Planu Transportowego”.
 3. Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (Kancelaria Ogólna pok. nr 15, Pn-Pt. godz. 7:30-15:30).

Pliki do pobrania:
 1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026
 2. Wyciąg z Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026
 3. Formularz konsultacji  społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego” (DOC)
 4. Formularz konsultacji  społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego” (PDF)
 
* * *

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Pilskiego wraz z planem przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2007-2015

 

Dialog społeczny najczęściej definiuje się jako wszelkie formy negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji. (W. Streeck, L. Kenworthy, Theories and Practices of Neocorporatism (w:) T. Janoski, R.R. Alford, A.M. Hicks, M.A. Schwartz (red.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, Cembridge University Press, New York 2008).

W Polsce rangę dialogu społecznego podkreśla Konstytucja. W jej Preambule istnieje odniesienie do dialogu społecznego jako podstawowej zasady, którą rządzi się państwo. Natomiast w Rozdziale I, art. 20 możemy przeczytać, że dialog społeczny i współpraca” partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dialog społeczny jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty powiatu pilskiego na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w powiecie i dobrobyt jego mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że dialog społeczny nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym. Można powiedzieć, że dialog społeczny jest to proces negocjacji, które – jak w rodzinie – nie kończą się nigdy. Dialog społeczny to świadomość, że jutro też trzeba będzie rozmawiać. Dialog jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych.


Plan rozwoju lokalnego Powiatu Pilskiego wraz z planem przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2007-2015

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

 

 

Blisko trzystu gości uświetniło swoją obecnością uroczyste otwarcie jednej z największych inwestycji o charakterze kulturalnym w Północnej Wielkopolsce – nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Łączny koszt oddanego do użytku obiektu wyniósł prawie 8 mln zł. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu, gości przywitał starosta pilski Tomasz Bugajski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że w czasach, kiedy wszyscy ograniczają środki na kulturę i sztukę, Powiat Pilski jako jedyny samorząd w Polsce zdecydował się na podjęcie śmiałego i odważnego kroku - realizacji ze środków samorządowych zadania, które formalnie leży w kompetencji państwa.


Czekamy na Państwa opinie i uwagi: marta.wojnar@powiat.pila.pl

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Spółkę Prawa Handlowego z 100 % udziałem samorządu Powiatu Pilskiego

 

 

List do mieszkańców w sprawie przekształcenia ZOZ Wyrzysk

 


Akty prawne wydane przez Radę Powiatu w Pile oraz Zarządu Powiatu w Pile:

 

 1. Uchwała nr XXVII/359/2009 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2009 r.
  w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, poprzez jego likwidację.
 2. Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/359/2009 Rady Powiaty w Pile z dnia 29 stycznia 2009 r.
  w sprawie przyjęcia projektu uchwały o przekształceniu w spółkę prawa handlowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, poprzez jego likwidację.
 3. Uchwała nr XXXII/403/2009 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 czerwca 2009 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publiczne do Zakładu Opieki Zdrowotnej, poprzez jego likwidacje.
 4. Uchwała nr XXXIV/423/09  Rady Powiatu z dnia 30 września 2009 r.
  w sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację.
 5. Uchwała nr XXXVI/440/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2009 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację.
 6. Uchwała nr 651/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2010 r.
  w sprawie powołania likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.
 7. Uchwała nr 652/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2010 r.
  w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.
 8. Uchwała nr XL/485/10 Rady Powiatu w Pile z dniu 25 marca 2010 r.
  w sprawie zawiązania przez Powiat Pilski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Uchwała nr XLI/490/10 Rady Powiatu w Pile z dniu 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego.
 10. Uchwała nr 764/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz prawa i
  obowiązki odbiorców usług”.
 11. Uchwała nr XLV/525/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 sierpnia 2010 r.
  zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”.
 12. Uchwała nr 70.2011 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 maja 2011 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Uchwała nr 72.2011 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 czerwca 2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z czynności likwidacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.
 14. Uchwała nr VII.76.2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2011 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. w zamian za objęcie przez Powiat Pilski udziałów w spółce.
 15. Uchwała nr 82.2011 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2011 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Obowiązujące akty prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. z 2007 r., Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Strony www:

 

 

Długofalowy plan działania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w warunkach przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego

 

 

Harmonogram działań zmierzających do przekształcenia ZOZ Wyrzysk w spółkę prawa handlowego z 100 % udziałem Samorządu Powiatu Pilskiego

Przekształcenie ZOZ Wyrzysk w spółkę prawa handlowego z 100% udziałem samorządu Powiatu Pilskiego w oparciu o obecny stan prawny

 

Opinie

Dialog społeczny

 

Uwagi, propozycje i pytania prosimy kierować na adres: 

 

* * *

 

Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego


W przyszłym roku ruszy budowa strategicznej inwestycji drogowej powiatu pilskiego - tzw. obwodnicy południowej.

 

 

 

Projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego” został złożony do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2008. Został oceniony bardzo wysoko (2. miejsce na liście rankingowej), przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i uzyskał ostateczną akceptację Komisji Oceny Projektów. Oznacza to, że jeszcze w grudniu tego roku Powiat Pilski podpisze z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowanie, w styczniu 2010 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę, a w połowie przyszłego roku maszyny pojawią się na placu budowy.

Inwestycja stanowi realizację ważnych powiązań komunikacyjnych w regionie, będzie drogą alternatywną dla drogi krajowej nr 10, a także zapewni doskonałe połączenie siedzib 5 gmin powiatu z miastem Piła. 53,5-km odcinek obwodnicy powiedzie od drogi krajowej nr 11 w Ujściu, przez Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Osiek nad Notecią do miejscowości Ruda, gdzie połączy się z drogą krajową nr 10.

Koszt przebudowy dróg wyniesie ok. 50 mln zł. Ponad 23 mln zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, druga część z budżetu Powiatu Pilskiego. Jest to największa inwestycja w historii powiatu pilskiego. Jej realizacja wiąże się z bardzo dużym obciążeniem budżetu powiatu i będzie wymagać dużej dyscypliny finansowej.


Inwestycja będzie oddawana do użytku etapami, a całość zakończy się w roku 2012.
 
Pytanie

 

 

 

Czy inwestycja wpłynie na poprawę życia mieszkańców naszego powiatu?

Odpowiedź

 

 

Zdecydowanie tak. Budowa drogi zapewni mieszkańcom gmin, przez które przechodzić będzie obwodnica, szybkie przemieszczanie się z miejsca zamieszkania do pracy, szkoły, szpitala, ośrodków kultury. Wzrośnie bezpieczeństwo ruchu, a samochody przestaną niszczyć resory na wybojach. Tak naprawdę to będzie zupełnie nowa droga. Liczymy na to, że przyciągnie również nowych inwestorów, dla których dobra komunikacja jest podstawą. Mówiąc krótko: nowa droga to nowe możliwości rozwoju.


Czekamy na Państwa opinie i uwagi:

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile ul. Sikorskiego 73


Wymiary areny sportowej: długość 44 m, szerokość 24 m, wysokość 10 m. widownia na 178 miejsc. Termin realizacji - 09.2007/03.2009 r.

Koszt budowy sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą zewnętrzną oraz nadzorem inwestycyjnym wynosi 7.658.200 zł. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL” Sp. z o.o. w Chodzieży.

 

 

*                 *                 *


Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Informacja - do pobrania
 
*                 *                 *
 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2018, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Programu Rocznego na rok 2018 (załącznik nr 1 do uchwały nr 526.2017)
Formularz zgłaszania opinii (załącznik nr 2 do uchwały nr 526.2017)
* * *

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Organizacje pozarządowe zainteresowane przedstawieniem opinii, uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2017, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 15.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

 

 


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2017 (załącznik nr 1 do uchwały nr 321.2016)
Formularz zgłaszania opinii (załącznik nr 2 do uchwały nr 321.2016)

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Roczne programy współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Sprawozdanie z przebiegu ponownych konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

 

Sprawozdanie z przebiegu ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Pliki do pobrania:

 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji 

 

Propozycje zmian / uwag / opinii do projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2016, organizacje mogą zgłaszać w ustalonej formie w terminie od dnia 22 października br. do dnia 29 października br.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
Uchwała Nr 152.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 21 października 2015 roku
 

 

w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


* * *
 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Pliki do pobrania:

 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

Propozycje zmian /uwag/ opinii do projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2016, organizacje mogą zgłaszać w ustalonej formie w terminie od dnia 17 września br. do dnia 1 października br.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

Uchwała Nr 139.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 września 2015 roku
 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

* * *

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

Pliki do pobrania:

 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

Propozycje zmian / uwag / opinii do projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2015, organizacje mogą zgłaszać w ustalonej formie w terminie od dnia 4 września br. do dnia 18 września br.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

 

Uchwała Nr 611.2014
Zarządu Powiatu w Pile

z dnia 03 września 2014 roku
 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

 1. Projekt Programu Rocznego na rok 2015 (załącznik Nr 1 do uchwały Nr  611.2014)  
 2. Formularz zgłaszania uwagi opinii (załącznik Nr 2 do uchwały Nr   611.2014)

 

 

* * *

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

Pliki do pobrania:

 1. Treść sprawozdania

 

Propozycje zmian/uwag/opinii do projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2014, organizacje mogą zgłaszać w ustalonej formie w terminie od dnia 5 września 2013 roku do dnia 19 września 2013 r.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

Uchwała Nr 465.2013
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 04 września 2013 roku
 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

 1. Projekt Programu Rocznego na rok 2014 (załącznik Nr 1 do uchwały Nr 465.2013)  
 2. Formularz zgłaszania opinii (załącznik Nr 2 do uchwały Nr 465.2013)

 

 • data utworzenia strony: 15-09-2016 | 21:13
 • data ostatniej modyfikacji: 15-09-2016 | 21:13