Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Klauzula informacyjna skierowana do osób fizycznych (elektroniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji) - przejdź do strony

1. Usługi związane z rejestracją pojazdów:

DRUK-01 - Wniosek – rejestracja
DRUK-01a Oświadczenie - warunkowa rejestracja czasowa
DRUK-02 - Oświadczenie
DRUK-02a - oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności  karnej
DRUK-03 - Wniosek – zmiany w dowodzie rejestracyjnym
DRUK-04 - Wniosek – wydanie/wydanie wtórnika:

 • dowodu rejestracyjnego
 • pozwolenia czasowego
 • karty pojazdu
 • nalepki kontrolnej
 • znaków legalizacyjnych
 • tablic rejestracyjnych/tablicy rejestracyjnej
 • dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

DRUK-04a - Wniosek – wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego
DRUK-05 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
DRUK-10 - Wniosek – nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji i oznaczania pojazdów.

2. Usługi związane z wydawaniem licencji, zaświadczeń i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy:

DRUK-11 - Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy
DRUK-12 - Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem  zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
DRUK-13 - Oświadczenie zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
DRUK-14 - Oświadczenie o niekaralności – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
DRUK-15 - Oświadczenie o dysponowaniu bazy eksploatacyjnej
DRUK-16 - Wniosek w sprawie udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (pdf, 120 KB)
DRUK-17 - Oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie – dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (pdf, 123 KB)
DRUK-18 - Oświadczenie o niekaralności – dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
DRUK-19 - Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przwoźnika drogowego rzeczy/osób.
DRUK-20 - Wniosek w sprawie udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
DRUK-21 - Wniosek – zezwolenie na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DRUK-22 - Wniosek w sprawie wydania dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
DRUK-23 - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej
DRUK-24 - Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców dot. zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
DRUK-25 - Wykaz pojazdów
DRUK-25a - Wykaz pojazdów dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych do wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń związanych z transportem drogowym.

3. Usługi związane ze stacjami kontroli pojazdów, diagnostami:

DRUK-26 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (pdf, 209 Kb)
DRUK-27 - Oświadczenie SKP
DRUK-28 - Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych (pdf, 111 Kb)

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu wydawania uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.

4. Usługi związane z ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami, wykładowcami:

DRUK-29 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (pdf, 231 Kb)
DRUK-30 - Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (pdf, 132 Kb)
DRUK-31 - Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy (pdf, 192 Kb)

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

5. Pełnomocnictwa:

DRUK-32 - Pełnomocnictwo – rejestracja pojazdów
DRUK-33 - Wniosek o przyjęcie oświadczenia

6. Usługi związane z prawem jazdy:

DRUK-34 - Wniosek o prawo jazdy

 • Uwagi do wniosku o prawo jazdy
  Szanowni Państwo, umożliwiamy pobranie druku wniosku o prawo jazdy. Po złożeniu wniosku, w trakcie jego realizacji, jest on skanowany przez specjalizowany system komputerowy. Informujemy, że w sytuacji, gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść konieczność jego przepisania

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji kierowców i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

 • data utworzenia strony: 28-11-2013 | 13:41
 • data ostatniej modyfikacji: 28-11-2013 | 13:41