Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Klauzula informacyjna skierowana do osób fizycznych
Elektroniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji:
https://rejestracja.powiat.pila.pl/1,rejestracja-pojazdow

1. Usługi związane z rejestracją pojazdów:

Wniosek – rejestracja

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie wtórnika:
- dowodu rejestracyjnego
- pozwolenia czasowego
- karty pojazdu
- znaków legalizacyjnych
- nalepki kontrolnej na szybę

Wniosek – zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wniosek o wydanie wtórnika białej tablicy/tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego lub tablic z nowym numerem oraz dodatkowej tablicy na bagażnik

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności  karnej

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, dowodu tymczasowego

Wniosek – nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji i oznaczania pojazdów.

2. Usługi związane z wydawaniem licencji, zaświadczeń i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy:

Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem  zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

Oświadczenie zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

Oświadczenie o niekaralności – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Oświadczenie o dysponowaniu bazy eksploatacyjnej

Wniosek w sprawie udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie – dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Oświadczenie o niekaralności – dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Wykaz pojazdów dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wniosek w sprawie udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek – zezwolenie na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek w sprawie wydania dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców dot. zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wykaz pojazdów

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych do wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń związanych z transportem drogowym.

 

3. Usługi związane ze stacjami kontroli pojazdów, diagnostami:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Oświadczenie SKP

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu wydawania uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.

4. Usługi związane z ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami, wykładowcami:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

5. Pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo – rejestracja pojazdów

Wniosek o przyjęcie oświadczenia

6. Usługi związane z prawem jazdy:

DRUK-34 - Wniosek o prawo jazdy

  • Uwagi do wniosku o prawo jazdy
    Szanowni Państwo, umożliwiamy pobranie druku wniosku o prawo jazdy. Po złożeniu wniosku, w trakcie jego realizacji, jest on skanowany przez specjalizowany system komputerowy. Informujemy, że w sytuacji, gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść konieczność jego przepisania

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji kierowców i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 28-11-2013 | 13:41
  • data ostatniej modyfikacji: 28-11-2013 | 13:41