Wyszukiwarka Mobilna

Menu

1. Usługi związane z rejestracją:

KM-01 - Rejestracja (przerejestrowanie) pojazdu zakupionego z terenu Powiatu Pilskiego oraz spoza Powiatu Pilskiego (na białych tablicach lub na czarnych tablicach). pdf, 223 Kb
KM-02 - Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza granic Polski. pdf, 267 Kb
KM-03 - Pierwsza rejestracja pojazdu – dotyczy nowego pojazdu oraz pojazdu zakupionego w jednostce wojskowej lub policji (bez tablic i dowodu). pdf, 220 Kb
KM-04 - Wyrejestrowanie pojazdu. pdf, 22 Kb
KM-05 - Zmiana danych/wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana nazwiska, adresu, rodzaju lub zmiany konstrukcyjne pojazdu, brak miejsca na wpisanie terminu badania technicznego. pdf, 224 Kb
KM-06 - Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu. pdf, 207 Kb
KM-07 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. pdf, 231 Kb
KM-08 - Wydanie wtórnika białej tablicy/tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (zagubienie, zniszczenie, kradzież). pdf, 252 Kb
KM-09 - Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego. pdf, 208 Kb
KM-10 - Rejestracja pojazdu zabytkowego. pdf, 236 Kb
KM-11 - Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. pdf, 246 kb
KM-12 - Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie. pdf, 240 Kb
 

2. Usługi związane z wydawaniem prawa jazdy:

KM-14 - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy/rozszerzenie uprawnień.
KM-15 - Wydanie wtórnika prawa jazdy.
KM-16 - Wymiana pozwolenia wojskowego.
KM-17 - Wymiana prawa jazdy.
KM-18 - Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
KM-19 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
KM-20 - Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej.
KM-21 - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/Przywrócenie cofniętych uprawnień.
KM-22 - Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
KM-23 - Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
KM-24 - Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM.


3. Usługi związane z wydawaniem licencji, zaświadczeń i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy:

KM-25 - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.(pdf, 223 KB)
KM-26 - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.(pdf, 216 KB)
KM-27 - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.(pdf, 197 KB)
KM-28 - Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. (pdf, 197 KB)
KM-29 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej wydaje Starosta Pilski na czas nieokreślony. (pdf, 196 KB)
KM-30 - Wydanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/specjalnych w transporcie drogowym. (pdf, 199 KB)

4. Usługi związane ze stacjami kontroli pojazdów i diagnostami:

KM-31 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. (pdf, 211 Kb)
KM-32 - Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. (pdf, 220 Kb)

5. Usługi związane z ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami:

KM-33 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydanie zaświadczenia. (pdf, 202 Kb)
KM-34 - Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydanie legitymacji instruktora. (pdf, 205 Kb)
KM-35 - Wpis do ewidencji wykładowców (nauki jazdy) i wydanie zaświadczenia.(pdf, 200 Kb)
KM-36 - Przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy. (pdf, 183 Kb)

KM-37-Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie.

Metryka
  • data utworzenia strony: 29-07-2013 | 12:48
  • data ostatniej modyfikacji: 29-07-2013 | 12:48