Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/y w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 2 MB)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowy/a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pdf, 93 Kb)

Metryka

Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/y w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 67 Kb)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 28 maja 2021 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko kierownika działu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pdf, 93 Kb)

Metryka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika działu pieczy zastępczej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 30 października 2020 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Pełna treść ogłoszenia (pdf, 209 Kb)
Pełna treść ogłoszenia - wersja o zwiększonej dostępności (pdf,126 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 23-07-2007 | 14:18
  • data ostatniej modyfikacji: 23-07-2007 | 14:18