Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Wykaz ogłoszeń i wyników naborów

Wykaz ogłoszeń i wyników naborów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - przekierowanie na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile/ zakładka - Nabór na stanowiska.

Metryka
Metryka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 223 Kb) Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2021r.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Referenta ds. kadr i płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ” .

Termin do dnia 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze księgowa/y w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 218 Kb)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pdf, 16 Kb)

ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pdf, 67 Kb)


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pile (pokój 111)
lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w terminie do dnia 29 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do starostwa).

Metryka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/y w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 2 MB)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowy/a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pdf, 93 Kb)

Metryka

Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/y w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. (pdf, 67 Kb)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 28 maja 2021 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Metryka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko kierownika działu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pdf, 93 Kb)

Metryka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika działu pieczy zastępczej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (pokój 507), lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile”  w terminie do dnia 30 października 2020 r.  (decyduje data wpływu do PCPR).

Pełna treść ogłoszenia (pdf, 209 Kb)
Pełna treść ogłoszenia - wersja o zwiększonej dostępności (pdf,126 Kb)

Metryka
  • data utworzenia strony: 23-07-2007 | 14:18
  • data ostatniej modyfikacji: 23-07-2007 | 14:18