Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.974.2022.X

zgłoszenie z dnia 05.12.2022 r. znak: AB.6743.974.2022.X
wpisu dokonano w dniu 07 grudnia 2022 r.
inwestor: Jakub i Ewelina Heymann, ul. Staromiejska 13/29, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa wewnętrznej i zewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na dz nr 310/1 w Dziembowie, gmina Kaczory

 Dnia 26.12.2022r. zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.986.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 09.12.2022 r. znak: AB.6743.986.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 13 grudnia 2022 r.
inwestor: INTERBIT INWESTMENT SPÓŁKA Z  O. O., aleja Poznańska 185/A, 64-920 Piła
zgłoszenie: wewnętrzna instalacja gazu i instalacji sanitarnych dla mieszkania zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kopernika 10/2 w Pile położonym na dz nr 37/2

Metryka

AB.6743.1017.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 20.12.2022 r. znak: AB.6743.1017.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 20 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 150/2 przy ul. Ludowej 21A w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1018.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 20.12.2022 r. znak: AB.6743.1018.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 20 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 29/53 przy ul. O. M. Kolbe 62 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1019.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 20.12.2022 r. znak: AB.6743.1019.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 20 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 21/1 przy ul. Drygasa 25 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1020.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 19.12.2022 r. znak: AB.6743.1020.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 20 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 1271 przy ul. Kochanowskiego 4 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1021.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 19.12.2022 r. znak: AB.6743.1021.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 22 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 588 przy ul. Staromiejskiej 58 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1022.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 19.12.2022 r. znak: AB.6743.1022.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 22 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 293/1 przy ul. Staromiejskiej 9 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1023.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 19.12.2022 r. znak: AB.6743.10223.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 22 grudnia 2022 r.
inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 86/2 przy ul. Roosevelta 42 w Pile

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.1038.2022.X

zgłoszenie z dnia 23.12.2022 r. znak: AB.6743.1038.2022.X
wpisu dokonano w dniu 27 grudnia 2022 r.
inwestor:Anna Karczewska,zam. Dziembówko, ul. Dworcowa 6/1, 64-810 Kaczory
zgłoszenie: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 1/4 w Dziembówku, gmina Kaczory.

Metryka

AB.6743.2.2023.XIV (I)

zgłoszenie z dnia 30.12.2022 r. znak: AB.6743.2.2023.XIV
wpisu dokonano w dniu 02 stycznia 2023 r.
inwestor: Sebastian Kubiś, Szydłowo 70/1, 64-930 Szydłowo
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na dz nr 106/6 przy ul. Kościuszki 6/12 w Wysokiej

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.01.2023 r.

Metryka

AB.6743.3.2023.XIV (I)

zgłoszenie z dnia 29.12.2022 r. znak: AB.6743.3.2023.XIV
wpisu dokonano w dniu 02 stycznia 2023 r.
inwestor: Brygida i Piotr Fonferek, Równopole 42, 64-810 Kaczory
zgłoszenie: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na dz nr 11 w Równopolu

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.01.2023 r.

Metryka
  • data utworzenia strony: 05-01-2022 | 13:51
  • data ostatniej modyfikacji: 20-01-2023 | 09:25