Wyszukiwarka Mobilna

Menu

AB.6743.611.2022.XIII

zgłoszenie z dnia 12.08.2022 r. znak: AB.6743.611.2022.XIII
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022 r.
inwestor: Zdzisław Wełnic, ul. Topolowa 3, 64-810 Kaczory
zgłoszenie: instalacja gazowa  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 150 w Kaczorach.

Dnia 22 sierpnia 2022 r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.614.2022.X

zgłoszenie z dnia 16 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.614.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor: Frist Steps in English Danuta Ślęk ul. Jałowcowa 8, 64-920 Piła
zgłoszenie: przebudowa instalacji gazowej w budynku szkolnym dz. nr 131/2 położona w Pile.

 

Metryka

AB.6743.615.2022.X

zgłoszenie z dnia 16 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.615.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor: Olga Dolatowska ul. Spacerowa 8a, 89-310 Łobżenica,
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym dz. nr 261 położonej w Łobżenicy.

Dnia 06.09.2022r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.616.2022.X

zgłoszenie z dnia 16 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.616.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor: Mirosław Celkowski zam. Łobżenica 40, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 160 położona w Łobżenicy.
Dnia 06.09.2022r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.618.2022.X

zgłoszenie z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.618.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor:Krzysztof Osowski ul. Kościuszki 41, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie: przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 174 położonej w Miasteczku Krajeńskim.
Dnia 22.08.2022r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.619.2022.X

zgłoszenie z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.619.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor: Izabela Iwanowicz Aleja Niepodległości 46/1, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dz. nr 64/7 położona w Pile.
Dnia 02.09.2022r. pzyjęto zgłoszenie.
 

Metryka

AB.6743.620.2022.X

zgłoszenie z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.620.2022.X
wpisu dokonano w dniu 18 sierpnia 2022r.
inwestor: Sylwia i Mateusz Ozimek zam. Kościuszki 13/2, 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: Instalacja gazowa w pomieszczeniu kotłowni dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz. nr 281/1 położona w Wyrzysku.
02.09.2022r. wysłano postanowienie dot. usunięcia braków.

Metryka

AB.6743.625.2022.XIII

zgłoszenie z dnia 17.08.2022 r. znak: AB.6743.625.2022.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 sierpnia 2022 r.
inwestor: Mirosław Wiśniewski, ul. Podgórna 24, 89-340 Białośliwie
zgłoszenie: instalacja gazowa  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 466 w Białośliwiu przy ul. Podgórnej 24
 

wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.08.2022 r.

AB.6743.641.2022.X

zgłoszenie z dnia 23 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.641.2022.X
wpisu dokonano w dniu 29 sierpnia 2022r.
inwestor: Jacek Marek Wieczorkiewicz zam. ul. Kościuszki 4/2,  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: Instalacja gazowa w pomieszczeniu kotłowni dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz. nr 272 położona w Wyrzysku

Metryka

AB.6743.640.2022.X

zgłoszenie z dnia 23 sierpnia 2022r. znak: AB.6743.640.2022.X
wpisu dokonano w dniu 29 sierpnia 2022r.
inwestor: Wiesława Budnik zam. Plac Zwycięstwa 2/7, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego na dz. nr 448/2 położonej w Łobżenicy
Dnia 13.09.2022r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.649.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 31.08.2022 r. znak: AB.6743.649.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 01 września 2022 r.
inwestor: Marcela Kierpacz, ul. O. M. Kolbe 38/2, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz nr 129/19 w Pile przy ul. Kolbe 38/2

Metryka

AB.6743.650.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 31.08.2022 r. znak: AB.6743.650.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 01 września 2022 r.
inwestor: Nieruchomości Krzysztof Furman, aleja Piastów 5, 64-920 Piła
zgłoszenie: przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 1A i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu 1B w budynku wielorodzinnym na dz nr 1048/1 w Pile przy ul. Traugutta 5

Metryka

AB.6743.661.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 05.09.2022 r. znak: AB.6743.661.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 05 września 2022 r.
inwestor: Daniel Sowiński, ul. Leśna 50, 64-930 Zawada
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 261 w Zawadzie przy ul. Lesnej 50

Metryka

AB.6743.677.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 07.09.2022 r. znak: AB.6743.677.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 08 września 2022 r.
inwestor: Marcin Kwieczka, ul. Katarzyny Kadrzyckiej 35, 64-930 Skrzatusz
zgłoszenie: instalacja gazowa częściowo ułoozna w gruncie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 612 w Szydłowie

Metryka

AB.6743.678.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 06.09.2022 r. znak: AB.6743.678.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 08 września 2022 r.
inwestor: Ewa Stebach, Brodna, ul. Słoneczna 8/2, 64-810 Kaczory
zgłoszenie: instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 140 w Brodnej

Metryka

AB.6743.654.2022.X

zgłoszenie z dnia 01.09.2022 r. znak: AB.6743.654.2022.X
wpisu dokonano w dniu 12 września 2022 r.
inwestor: Tomasz Tomaszewski, zam. Jeziorki Kosztowskie 68, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 154 w Jeziorkach Kosztowskich, gmina Wysoka
Dnia 09.09.2022r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka

AB.6743.683.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 08.09.2022 r. znak: AB.6743.683.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 12 września 2022 r.
inwestor: Krystyna Łukasiewicz, ul. Skryta 2, 64-930 Szydłowo
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 25/3 w Szydłowie

Metryka

AB.6743.688.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 09.09.2022 r. znak: AB.6743.688.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 14 września 2022 r.
inwestor: Teresa Wegner, ul. Złotowska 43, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 325 w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 43

Metryka

AB.6743.689.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 09.09.2022 r. znak: AB.6743.689.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 14 września 2022 r.
inwestor: Stanisław Czerepak, ul. Konopnickiej 2, 89-350 miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 1004 w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Konopnickiej 2

Metryka

AB.6743.692.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 09.09.2022 r. znak: AB.6743.692.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 15 września 2022 r.
inwestor: Teresa Szumska, ul. Kossaka 181, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 7/1 w Pile przy ul. Kossaka 181

Metryka

AB.6743.695.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 09.09.2022 r. znak: AB.6743.695.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 15 września 2022 r.
inwestor: Krzysztof Parchimowicz, ul. Orla 38/1,  64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 98/3 w Pile przy ul. Orla 38/1

Metryka

AB.6743.694.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 12.09.2022 r. znak: AB.6743.694.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 15 września 2022 r.
inwestor: Sławomir Retkowski, ul. Orla 38/2, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 98/3 w Pile przy ul. Orlej 38/2

Metryka

AB.6743.707.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 15.09.2022 r. znak: AB.6743.707.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 16 września 2022 r.
inwestor: Maria Różańska, ul. Wspólna 19, Jaraczewo, 64-930 Szydłowo
zgłoszenie: instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnym na działce nr 314 w Jaraczewie 19

Metryka

AB.6743.705.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 13.09.2022 r. znak: AB.6743.705.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 16 września 2022 r.
inwestor: Andrzej Bodył, ul. Wyszyńskiego 28/6, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 381/8 w Pile przy ul. Wyszyńskiego 28/6

Metryka

AB.6743.699.2022.X

zgłoszenie z dnia 14.09.2022 r. znak: AB.6743.699.2022.X
wpisu dokonano w dniu 19 września 2022 r.
inwestor: Honorata Kochańczyk, ul. Nad Rzeką 24, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 154 w Łobżenicy

Metryka

AB.6743.712.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 20.09.2022 r. znak: AB.6743.712.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 20 września 2022 r.
inwestor: Sebastian Pieczul, ul. Gnieźnieńska 17, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 145 w Pile przy ul. Gnieźnieńskiej 17

Metryka

AB.6743.722.2022.X

zgłoszenie z dnia 22.09.2022 r. znak: AB.6743.722.2022.X
wpisu dokonano w dniu 23 września 2022 r.
inwestor: QBIQA Sp. z o.o. , ul. Ceramiczna 30, 64-920 Piła
zgłoszenie: instalacja na olej opałowy w budynku administracyjno- biurowym na działce nr 346/1 w Pile(obręb 0036)

Metryka

AB.6743.725.2022.XIV

zgłoszenie z dnia 22.09.2022 r. znak: AB.6743.725.2022.XIV
wpisu dokonano w dniu 23 września 2022 r.
inwestor: Paweł Gościniak, plac Zwycięstwa 6, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 86/1 w Pile przy alei Niepodległości 171

Metryka
  • data utworzenia strony: 05-01-2022 | 13:51
  • data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 | 12:13