Wyszukiwarka Mobilna

Menu


2013

 

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 


2012

 

Uchwała nr 362.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2012 roku.

 


2011

Uchwała nr 221.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2011 roku.


Uchwała nr 127.2011 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I półroczu 2011 roku.

 


2010

Uchwała nr 45.2011 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie w przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, sprawozdań z wykonania planów finansów samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego.


Uchwała nr 781/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I półroczu 2010 roku.


 

2009

 

Uchwała nr 493/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2008 rok.

 

 

  • data utworzenia strony: 05-05-2017 | 15:21
  • data ostatniej modyfikacji: 08-05-2017 | 10:22