Wyszukiwarka Mobilna

Menu

1. Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

2. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu     prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

3. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub zabudowanej na cele mieszkaniowe;

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis;

5. Formularz oświadczenia o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;

6. Formularz oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis (informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej);

7. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

8. Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Metryka
  • data utworzenia strony: 29-07-2013 | 14:05
  • data ostatniej modyfikacji: 29-07-2013 | 14:05