Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1168.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (Pdf, 128 Kb)

załącznik nr 1 do uchwały 1168.2024 (pdf, 160 Kb)

Klauzula Informacyjna (pdf, 108 Kb)

Metryka

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowa

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1160.2024 z dnia 27 marca 2024 roku  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski (Pdf,  Kb)
Metryka
Metryka
Metryka

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza nabór na stanowsko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Metryka
Metryka
Metryka


Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, ul. Złotowska 14.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1042.2023 z dnia 31 października 2023 roku (pdf, 120 Kb)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy” w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111). Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pile, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Metryka

ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W PILE ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - TUTAJ (pdf, 224 Kb)

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa /pokój 111/, lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile” w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

Metryka
Metryka

ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - TUTAJ (pdf, 212 Kb)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pile (pokój 111) lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w terminie do dnia 29 września 2023 r. (decyduje data wpływu do starostwa).

Metryka
Metryka

ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - TUTAJ (pdf, 197 Kb)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pile (pokój 111) lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile  
aleja Niepodległości 33/35  
64-920 Piła
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do starostwa).     

Dokumenty dostarczone do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Metryka
Metryka
Metryka

ZARZĄD POWIATU W PILE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - TUTAJ (pdf, 232 Kb)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pile (pokój 111) lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do starostwa).

Metryka
Metryka
Metryka

Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile


Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile, ul. Okrzei 9

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile” w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111). Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pile, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 637 Kb)

 

Metryka

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Pilski:
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, ul. Wincentego Pola 11;
2) Zespołu Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę i adres szkoły/placówki)” w terminie do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111). Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pile, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 164 Kb)

KLAUZULA INFORMACYJNA (pdf, 188 Kb)

Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile (pdf, 98 Kb)

Metryka

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę i adres szkoły/placówki)” w terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 164 Kb)

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły. (pdf, 113 Kb)

Metryka

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę i adres szkoły/placówki)” w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 161 Kb)

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły. (pdf, 113 Kb)

Metryka

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 649.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. (pdf, 102 Kb)

Klauzula informacyjna  (pdf, 111 Kb)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 119 Kb)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile” w terminie do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).

Metryka

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy. (pdf, 373  Kb)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy w terminie do dnia  19.08.2020 r., godz. 13.00 w sekretariacie Starosty Pilskiego, Starostwo Powiatowe w Pile, aleja Niepodległości 33/35,  pok. 111.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej placówki (pdf, 134 Kb)

Metryka

 


Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile -wersja o wiekszej dostepności Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile. (pdf, 289 Kb)

Termin składania ofert -

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile” w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).
  2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej placówki (pdf, 22.17 Kb)

Metryka

 


Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko:


Ogłoszenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile na stanowisko:

  • Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego;
  • Ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej;
  • Ordynatora OddziałuIntensywnej Terapii i Anestezjologii;
  • Ordynatora Oddziału Dermatologicznego;
  • Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego.

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE (pdf, 1 51 Mb)

Oferty należy składać do dnia 18 marca 2020 r. w Kancelarii Szpitala, pok. Nr D14 lub korespondencyjnie na adres: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

KLAUZULA INFORMACYJNA


Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko:
dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko:

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko:
dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko:

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko:
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile
z dnia 19 czerwca 2019 r.
dyrektora Zespolu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko:

w dniu 8 maja 2019 r.
(klauzula informacyjna)
 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
w dniu 6 marca 2019 r.
(klauzula informacyjna)
 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
w dniu 28 czerwca 2018 r.

 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
z dnia 28 czerwca 2018 r.
 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowisko:

 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowisko:

w dniu 9 maja 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
w dniu 29 marca 2018 r.

 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
z dnia 21 lutego 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w dniu 10 stycznia 2018 r.
 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
w dniu 5 października 2017 r.

 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
z dnia 20 września 2017 r.
 

Informacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
w dniu 16 sierpnia 2017 r.

 

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko:

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile
w dniu 5 lipca 2017 r.

 

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowisko:

w dniu 7 czerwca 2017 r.

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile
z dnia 7 lipca 2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile
w dniu 24 maja 2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-06-2017 | 12:55
  • data ostatniej modyfikacji: 11-04-2024 | 15:39