Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Jeżeli masz do załatwienia w naszym urzędzie jakieś sprawy, podajemy kilka praktycznych wskazówek.

 

W Starostwie Powiatowym w Pile obowiązują następujące godziny przyjmowania interesantów:
 

Wydział Komunikacji i Referat Wydziału Komunikacji z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11:

 • poniedziałek, w godz. 8:00 - 16:30
 • od wtorku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00

Punkt Obsługi Mieszkańców Wydziału Komunikacji z siedzibą w Pile przy alei Poznańskiej 28:

 • od poniedziałku do piątku, w godz. 11:00 - 18:30
 • sobota, w godz. 9:00 - 13:00


Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Referat Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11 i 24:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile:

 • poniedziałek 7:30 - 14:00
 • wtorek 10:00 - 15:30
 • środa 12:30 - 15:30
 • czwartek 7:30 - 12:30


Pozostałe komórki organizacyjne Starostwa:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 


 

Kupiłeś samochód i konieczna jest rejestracja, potrzebujesz nowego prawa jazdy albo chcesz uzyskać licencję, na usługi transportowe, zgłoś się do Wydziału Komunikacji –  Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35 parter:

prawa jazdy                          - tel.210-94-35; 210-94-38
rejestracje pojazdów            - tel.210-94-32; 210-94-33; 210-94-34
licencje, zezwolenia              - tel. 210-94-36      

 

W sprawach rejestracji pojazdu i wydania prawa jazdy możesz się zgłosić również
do Punktu Obsługi Mieszkańców Wydziału Komunikacji z siedzibą w Pile, aleja Poznańska 28 :

rejestracja pojazdu              - tel. 213-80-51

prawa jazdy                          - tel. 212-40-30           


Mieszkańcy gmin: Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka
mogą sprawy dot. praw jazdy i rejestracji pojazdów załatwić bezpośrednio
w Referacie Wydziału Komunikacji  z siedzibą w Wyrzysku - ul. Bydgoska 11, parter, pok. 4, tel.  286-25-34, 210 94 46


Zamierzasz budować dom, garaż? Planujesz wykonanie przyłączy? Informacji w tym zakresie udzielą pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa - Starostwo Powiatowe  al. Niepodległości 37 bud. C, III piętro:

 

tel. sekretariat 210-93-70, fax 210-93-76,

pracownicy wydziału 210-93-22, 210-93-71, 210-93-72, 210-93-73, 210-93-74, 210-93-75, 210-94-97


Konieczna jest mapa albo uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów,zmiany klasyfikacji gruntów oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -  zgłoś się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile Starostwo Powiatowe w Pile, ul. al. Niepodległości 33/35

-  wypis z rejestru ewidencji gruntów
pok. nr 11, 4
tel.    67/ 210 94 18  

tel.    67/ 210 92 11
 
- wypisy i wyrysy, mapy
pok. nr 11, 4

tel.  
67/ 210 94 18      

tel.   67/ 210 92 11
          
- uzgodnienia dokumentacji projektowej
pok. nr 9

tel.   
67/ 210 94 21
          
- klasyfikacja gruntów
pok. nr 9

tel.   
67/ 210 94 21

- ochrona gruntów rolnych
pok. nr 22

tel.   
67/ 210 94 11


W sprawach związanych z nieruchomościami, gospodarowaniem nieruchomościami zwróć się do Wydziału Nieruchomości - Starostwo Powiatowe ul. al. Niepodległości 33/35, II piętro:

pok. 217, pok. 218

tel. 210-94-13; 210-93-35

 

Posiadasz pozwolenie na budowę, chcesz zgłosić fakt rozpoczęcia budowy lub uzyskać zaświadczenie o jej zakończeniu udaj się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - ul. Śródmiejska 20/2, II piętro, tel. 67 351-63-89    67 351-63-89  fax 67 351-60-85

 

Kupiłeś wadliwy towar i nie wiesz jak złożyć reklamację? Zawarłeś niekorzystną umowę? W dochodzeniu Twoich praw  pomoże Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35, I piętro:

pok. 24, 

tel. 210-93-95
 

Chcesz uzyskać pozwolenia z zakresu: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, hałasu? Chcesz uzyskać koncesję na poszukiwanie i eksploatacje złóż kruszywa naturalnego, decyzje zatwierdzającą projekt robót hydrogeologicznych na ujęcia wód podziemnych? Potrzebujesz pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów? Chcesz uzyskać kartę wędkarską lub zarejestrować sprzęt pływający?
Sprawy te prowadzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  - Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35:

pok. 206,205, 204, 203,202             
tel.  67 210-94-60;  210-94-61;  210-94-62;  210-94-63, 210-94-63; 
210-94-64;  210-94-65;  210-94-39;  210-94-99

 

Zamierzasz założyć stowarzyszenie (z wyjątkiem uczniowskich klubów sportowych)? Zapraszamy do Wydziału Organizacyjnego - Starostwo Powiatowe aleja Niepodległości 33/35,  I piętro:

pok. 102

 tel. 210-93-20

 

Szukasz pomocy, zmagasz się z niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie? A może chcesz pomóc opuszczonym dzieciom? Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -  al. Niepodległości 37, V piętro:

tel. 349 12 08,  349 12 09,  349 12 10
fax 349 12 07

 

Zamierzasz ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o legitymację osoby niepełnosprawnej? Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - al. Niepodległości 37, parter:

pok. 1,

tel. 213-15-78

 

Szukasz informacji o funduszach strukturalnych Unii Europejskiej?  Przyjdź do Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju -  Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35, III piętro

pok. 315,

tel. 210-94-81

 

Chcesz złożyć pismo, podanie lub wniosek?  Pisma w tych sprawach przyjmuje Kancelaria ogólna urzędu  - Starostwo Powiatowe, al. Niepodległości 33/35, parter:

 

W sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na:
- sprowadzenie zwłok, prochów lub szczątków z obcego  państwa do kraju, 
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35, II piętro

pok. 222 

 tel. 210 93 90

 

- przyjęcie  zgłoszenia  o znalezieniu rzeczy zagubionej

Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 33/35,  I piętro
pok.  115

tel.  210 93 83

 

Interesują Cię przetargi i inne informacje, zajrzyj na tablicę ogłoszeń 

- w Starostwie Powiatowym w Pile, al. Niepodległości 33/35,
I piętro w korytarzu lub na stronach
www.bip.powiat.pila.pl
Informacje dot. powiatu pilskiego można także znaleźć na stronie www.powiat.pila.pl


Zapraszamy!

 

 

 

Metryka
 • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:14
 • data ostatniej modyfikacji: 08-08-2023 | 13:30