Wyszukiwarka Mobilna

Menu

instalacje gazowe

Zgłoszenia inwestycji z zakresu Instalacji gazowych

 

AB.6743.91.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.91.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 19/26 w Pile,  al. Powstańców Wielkopolskich 3a-d
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

 

AB.6743.92.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.92.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 700 w Pile,  ul. Bydgoska 51
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.93.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.93.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 178/10 w Pile,  ul. Luowa 28-44
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.94.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.94.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 377 w Pile,  ul. Dąbrowskiego 3
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.95.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.95.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 377 w Pile,  ul. Dąbrowskiego 5
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.96.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.96.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 377,  ul. Dąbrowskiego 7
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.97.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.97.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 19/26,  al. Powstańców Wielkopolskich 7a-d
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.98.2021.II

zgłoszenie z dnia 09.02.2021r. znak AB.6743.98.2021.II
wpisu dokonano w dniu 15 lutego 2021r.
inwestor Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile  ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła 
zgłoszenie: przebudowa wewnętrznej instalcji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 642,  ul. Medyczna 11a
Dnia 17.02.2021r. nalożono postanowienie usunięcia braków. 
Dnia 10.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

AB.6743.128.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 25.02.2021r. znak AB.6743.128.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 26 stycznia 2021r.
inwestor Józef Felcyn, ul. Kościelna 5B, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 254 w Wysokiej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 7

W dniu 01.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.140.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 01.03.2021r. znak AB.6743.140.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 02 marca 2021r.
inwestor Iwona Bartol, ul. Lelewela 188, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej w budynku jednorodzinnym na działce nr 344 w Pile przy ul. Lelewela 188

W dniu 09.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.141.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 01.03.2021r. znak AB.6743.141.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 02 marca 2021r.
inwestor Stanisław Chudzik, ul. Mickiewicza 8/4, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: przebudowa instalcji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na działce nr 683 w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza 8/4

W dniu 05.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.146.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 02.03.2021r. znak AB.6743.146.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 04 marca 2021r.
inwestor Józef Baron, ul. Spacerowa 9/2, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: przebudowa i rozbudowa instalcji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym na działce nr145 w Łobżenicy przy ul. Spacerowej 9/2

W dniu 11.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.162.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 08.03.2021r. znak AB.6743.162.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 09 marca 2021r.
inwestor Angelika Florek, ul. Kościuszki 52, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej dla budynku jednorodzinnego na działce nr868 w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Kościuszki 52

W dniu 15.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.165.2021.X

zgłoszenie z dnia 09.03.2021r. znak AB.6743.165.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 10 marca 2021r.
inwestor Anna Baron, Plac Wolności 1/6, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej w lokalu mieszkalnym działce nr 938 w Łobżenicy przy Pl. Wolności 1/6

W dniu 19.03.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

AB.6743.166.2021.X

zgłoszenie z dnia 09.03.2021r. znak AB.6743.166.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 10 marca 2021r.
inwestor Teresa Jaworska, Bądecz 11, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 116 w miejscowości Bądecz 11, gm. Wysoka

AB.6743.176.2021.XI

zgłoszenie z dnia 11.03.2021r. znak AB.6743.176.2021.XI
wpisu dokonano w dniu 12 marca 2021r.
inwestor Danuta Kinalska ul. Złotowska 32/4, 89-310 łobżenica 
zgłoszenie: rozbudowa wewnętrznej instalcji gazowej w lokalu mieszkalnym na dz. nr 259 przy ul. Złotowskiej 32/4 w Łobżenicy 
Dnia 30.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

AB.6743.184.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 12.03.2021r. znak AB.6743.184.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 16 marca 2021r.
inwestor Sebastian Kwaterski, pl. Konstytucji 3-go Maja 2a/2, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym na działce nr 305 w Pile przy pl. Konstytucji 3-go Maja 2a

W dniu 23.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.196.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 16.03.2021r. znak AB.6743.196.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2021r.
inwestor Janusz Jagodziński, Plac Wolności 10/2, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym na działce nr 726/2 w Łobżenicy przy Placu Wolności 10

W dniu 23.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.197.21021.XIII

zgłoszenie z dnia 16.03.2021r. znak AB.6743.197.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2021r.
inwestor Sabina Spychała, ul. Złotowska 4, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 652 w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 4

W dniu 26.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.198.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 16.03.2021r. znak AB.6743.198.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2021r.
inwestor Michał Kryger, ul. Wodna 6, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 591 w Łobżenicy przy ul. Wodnej 6

W dniu 29.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.200.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 16.03.2021r. znak AB.6743.200.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2021r.
inwestor Irena i Bogdan Senska, ul. Topolowa 6, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej częściowo ułozonej w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 237/1 w Pile przy ul. Topolowej 6

W dniu 30.03.2021r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

AB.6743.201.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 17.03.2021r. znak AB.6743.201.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 19 marca 2021r.
inwestor Dorota i Zbigniew Śmiechowscy, Grabówno 27, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie: przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 234/2 w miejscowości Grabówno 27, gm. Miasteczko Krajeńskie

AB.6743.203.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 18.03.2021r. znak AB.6743.203.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 22 marca 2021r.
inwestor Mariusz Białas, ul. Polna 43, 89-340 Białośliwie
zgłoszenie: instalcja gazowa częściowo ułożona  w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1331 w Białośliwiu przy ul. Polnej 43

W dniu 30.03.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

AB.6743.214.2021.XII

zgłoszenie z dnia 22.03.2021r. znak AB.6743.214.2021.XII
wpisu dokonano w dniu 23 marca 2021r.
inwestor Lidia Lajter, zam. ul. Kościuszki 37, 64-920 Piła
zgłoszenie: rozbudowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym w m. Piła ul. Kościuszki 37 na terenie działki nr 293.
W dniu 26.03.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia.

 

AB.6743.216.2021.X

zgłoszenie z dnia 22.03.2021r. znak AB.6743.216.2021.X
wpisu dokonano w dniu 23 marca 2021r.
inwestor Brygida Konieczka, zam. ul. Lecha 7, 89-340 Białośliwie
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym w m. Białośliwie ul. Lecha 7 na terenie dz. nr 56/7

AB.6743.224.2021.III

zgłoszenie z dnia 23.03.2021r. znak AB.6743.224.2021.III
wpisu dokonano w dniu 29 marca 2021r.
inwestor Bogdan Tatera, Rudna 10, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: wykonanie wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 37 w miejscowości Rudna 10, gm. Wysoka

AB.6743.230.2021.XII

zgłoszenie z dnia 29.03.2021r. znak AB.6743.230.2021.XII
wpisu dokonano w dniu 29 marca 2021r.
inwestor Adam Jarmołowicz, zam. Młotkowo 21/3, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w m.Młotkowo21/3 na terenie działki nr 18/30.

W dniu 30.03.2021r. Starosta Pislki postanowieniem zobowiązał inwestora do uzupełniania braków i nieprawidłowości w dołączonych do sprawy dokumentach.

AB.6743.229.2021.III

zgłoszenie z dnia 29.03.2021r. znak AB.6743.229.2021.III
wpisu dokonano w dniu 31 marca 2021r.
inwestor Izabela Nowak, ul. Ujska 4, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 278 w Pile przy ul. Ujskiej 4
30.03.2021r. wysłano postanowienie o uzupełnienie braków

AB.6743.237.2021.X

zgłoszenie z dnia 30.03.2021r. znak AB.6743.237.2021.X
wpisu dokonano w dniu 31 marca 2021r.
inwestor Joanna Michniacka, ul. Powstańców 2, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: rozbudowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 735 w Łobżenicy przy ul. Powstańców 2

AB.6743.233.2021.III

zgłoszenie z dnia 30.03.2021r. znak AB.6743.233.2021.III
wpisu dokonano w dniu 31 marca 2021r.
inwestor Natalia i Jakub Jagodzińscy, Rataje 36F, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: budowa instalcji gazowej częściowo ułozonej w gruncie i w budynku mieszkalnym na działce nr 212/1 w miejscowości Rataje 36F, gm. Łobżenica

AB.6743.236.2021.X

zgłoszenie z dnia 30.03.2021r. znak AB.6743.236.2021.X
wpisu dokonano w dniu 31 marca 2021r.
inwestor Aneta Gajewska, Falmierowo 56/2,89-300 Wyrzysk i Dawid Gajewski, Kosztowo 8, 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: budowa wewnetrznej instalcji gazowej w lokalu mieszkalnym, na działce nr 599/3 przy ul. Sikorskiego 11/2 w Łobżenicy

AB.6743.263.2021.XIII

zgłoszenie z dnia 09.04.2021r. znak AB.6743.263.2021.XIII
wpisu dokonano w dniu 13 kwietnia 2021r.
inwestor Agata Kin, ul. Wyrzyska 11A, 89-333 Osiek n/Notecią
zgłoszenie: instalcja gazowa częściowo ułożona  w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 106/49 w Osieku n/Notecią przy ulicy Wyrzyskiej 11A

  • data utworzenia strony: 07-01-2021 | 13:06
  • data ostatniej modyfikacji: 13-04-2021 | 10:47