Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Dane do faktur VAT
Powiat Pilski
NIP: 764-26-11-565
REGON: 570799480

Wykaz głównych rachunków bankowych Powiatu Pilskiego obsługiwanych przez PKO
Bank Polski Spółka Akcyjna

39 1020 3844 0000 1302 0009 7451
(rachunek rozliczeń środków budżetu Powiatu Pilskiego z tytułu subwencji, dotacji, udziałów w podatkach i in.)
 
19 1020 3844 0000 1202 0009 9218
(rachunek obsługi dochodów Skarbu Państwa z tytułu m.in. opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa)
 
71 1020 3844 0000 1902 0009 9200
(rachunek obsługi dochodów z tytułu m.in. opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, dzienników budowy, kart wędkarskich, opłat z tytułu najmu i dzierżawy majątku Powiatu Pilskiego, wpłat za sprzedaż majątku Powiatu Pilskiego, zwrotu kosztów za odholowanie i przechowanie pojazdu)
 
85 1020 3844 0000 1302 0010 1279
(rachunek obsługi dochodów z tytułu opłat geodezyjnych PODGiK m.in. opłat za wypisy z ewidencji gruntów, za czynności dotyczące uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
 
53 1020 4027 0000 1202 0962 1584
(rachunek rozliczeń wpływów z tytułu zarządzania nieruchomością Skarbu Państwa przy ul. Słowackiego 12-16 w Pile m.in. czynsze za lokale mieszkalne)
 
31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
(rachunek obsługi sum depozytowych m.in. wadia z tytułu przeprowadzanych przetargów, wnoszone przez wykonawców zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
 
03 1020 3844 0000 1902 0009 9648
(rachunek obsługi wydatków Starostwa Powiatowego w Pile)
 
Wszystkie rachunki bankowe obsługiwane są przez bank:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT MOŻNA DOKONAĆ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH BANKU PKO BP:

Agencja nr 3167 PKO Banku Polskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile

al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Poniedziałek od 8:00 do 15:30
Wtorek od 8:00 do 15:00
Środa od 8:00 do 15:30
Czwartek od 8:00 do 15:30
Piątek od 8:00 do 15:00

Oddział w Wyrzysku
ul. Staszica 22
89-300 Wyrzysk

Poniedziałek - piątek od 9:00 do 16:00

Oddział nr 1 w Pile
ul. Bydgoska 2
64-920 Piła

Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00

Oddział nr 2 w Pile
al. Piastów 2
64-920 Piła

Poniedziałek - piątek od 10:00 do 17:00

Oddział nr 3 w Pile
ul. St. Wyspiańskiego 39
64-920 Piła

Poniedziałek - piątek od 10:00 do 17:00

Agencja PKO nr KY96  w Pile
Pl. Staszica 10
64-920 Piła

Poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

  • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:18
  • data ostatniej modyfikacji: 27-09-2018 | 10:37