Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

wodociągowych,

1. zgłoszenie z dnia 05 stycznia 2021r znak AB.6743.4.2021.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 07 stycznia 2021r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kościuszki - ETAP II na dz. nr 628 i 635 obręb 0001 Wysoka oraz dz. nr 197/7, 199/4, 852/12, 852/13 obręb 0009 Sędziniec
Dnia 25.01.2021r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 04.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

2. zgłoszenie z dnia 05 stycznia 2021r znak AB.6743.5.2021.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 07 stycznia 2021r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kościuszki - ETAP I na dz. nr 50, 52/2, 52/15, 52/17, 52/18, 52/20, 58, 59, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/17, 106/18, 106/19, 106/20, 107/4, 107/5 i 107/6
Dnia 25.01.2021r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 04.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

 

AB.6743.75.2021.II

zgłoszenie z dnia 04 lutego 2021 r znak AB.6743.75.2021.II
inwestor: Justyna Markowicz ul. Dąbrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka
zgłoszenie:budowa sieci gazowej wraz z przyłaczeniem w m. Wyrzysk ul. Leśna - Topolowa - Cedrowa na dz. obręb: Miasto Wyrzysk - 726/24, 726/23, 726/22, 726/11 oraz Wyrzysk Obszar wiejski 616/1
Dnia 09.02.2021r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

sieć elektroenergetyczna AB.6743.270.2021.XI

zgłoszenie z dnia 12 kwietnia 2021r. znak AB.6743.270.2021.XI
inwestor: PARTNER s.c. Krzysztof Kurzac, Sławomir Kurzac, Katarzyna Kurzac ul Ludowa 11, 64-920 Piła 
zgłoszenie: budwa sieci elektroenergetycznej NN-04kV na działce nr 257/14 w Pile ul. Grottgera
Dnia 28.04.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

AB.6743.311.2021.II

zgłoszenie z dnia 20 kwietnia 2021 r znak AB.6743.311.2021.II
inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 687/8 i 766 w Polanowo, gm. Wyrzysk
W dniu 29.04.2021r. Starosta Pilski postanowieniem zobowiązał inwestora do usunięcia braków i nieprawidłowości w dokumentach.

Dnia 11.05.2021r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu. 

AB.6743.363.2021.IV

zgłoszenie z dnia 06 maja 2021 r znak AB.6743.363.2021.IV
inwestor: Polska Spółka Gazownictw Sp. zo.o. 
zgłoszenie:budowa sieci gazowej ś/c PE dn 90 na działce nr 383/1, 182/1 w Dolaszewie, gm. Szydłowo 

AB.6743.432.2021.IV

zgłoszenie z dnia 27 maja 2021 r znak AB.6743.432.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie:budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w m.  Szydłowo rejon ul. Owocowej na działkach nr 103, 102, 210, 209/7

AB.6743.419.2021.II

zgłoszenie z dnia 18.05.2021r. znak AB.6743.419.2021.II
wpisu dokonano w dniu 14 czerwca 2021r.
inwestor: Gmina Ujście pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej Nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi 12 szt. oświetlenia przy ul. Starowiejskiej w Kruszewie, gm. Ujście na dz. nr 386
Dnia 21.06.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu.

AB.6743.496.2021.IV

zgłoszenie z dnia 11 czerwca 2021 r znak AB.6743.496.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE ul. Rusa i ul. Mieszka I w Białośliwiu na działkach nr 36/1, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4 gm. Białośliwie

AB.6743.497.2021.IV

zgłoszenie z dnia 11 czerwca 2021 r znak AB.6743.496.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE ul. Rusa i ul. Czecha w Białośliwiu na działkach nr 36/1, 39/1, 93/10, 93/35, 331/5 gm. Białośliwie

AB.6743.535.2021.XI

zgłoszenie z dnia 22 czerwca 2021 r znak AB.6743.535.2021.XI
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie:budowa sieci gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Dąbrowskiego w Pile na dz. nr 3/1 i 8/13
Dnia 8.07.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu.

AB.6743.536.2021.XI

zgłoszenie z dnia 22 czerwca 2021 r znak AB.6743.536.2021.XI
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za groblą 8, 61-860 Poznań
zgłoszenie:budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w ul. Wyrzyskiej w Osieku nad Notecią, gm. Wyrzysk na dz. nr 1277, 1275, 1515/1, 83/2 i 83/3
​Dnia 8.07.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu.

sieć gazowa AB.6743.592.2021.IV

zgłoszenie z dnia 14 lipca 2021 r znak AB.6743.592.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
wpisu dokonano: 15 lipca 2021 r.

zgłoszenie:budowa gazociągu ś/c dn. 63 PE zasilającego w gaz ziemny budynki mieszkalne na działce nr 514/1, 380, obręb Zawada, gm. Szydłowo.

 

sieć gazowa AB.6743.602.2021.IV

zgłoszenie z dnia 15 lipca 2021 r znak AB.6743.602.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
wpisu dokonano: 15 lipca 2021 r.

zgłoszenie:budowa gazociągu ś/c w ul. Polnej w Wyrzysku na dz. 153/8, 153/7, 153/12, 149/12, 149/11

  • data utworzenia strony: 07-01-2021 | 13:06
  • data ostatniej modyfikacji: 15-07-2021 | 14:29