Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

wodociągowych,

1. zgłoszenie z dnia 05 stycznia 2021r znak AB.6743.4.2021.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 07 stycznia 2021r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kościuszki - ETAP II na dz. nr 628 i 635 obręb 0001 Wysoka oraz dz. nr 197/7, 199/4, 852/12, 852/13 obręb 0009 Sędziniec
Dnia 25.01.2021r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 04.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

2. zgłoszenie z dnia 05 stycznia 2021r znak AB.6743.5.2021.XI
wpisu dokonano na BIP w dniu 07 stycznia 2021r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie osiedla Kościuszki w Wysokiej w rejonie ulicy Kościuszki - ETAP I na dz. nr 50, 52/2, 52/15, 52/17, 52/18, 52/20, 58, 59, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/17, 106/18, 106/19, 106/20, 107/4, 107/5 i 107/6
Dnia 25.01.2021r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 04.03.2021r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

 

AB.6743.75.2021.II

zgłoszenie z dnia 04 lutego 2021 r znak AB.6743.75.2021.II
inwestor: Justyna Markowicz ul. Dąbrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka
zgłoszenie:budowa sieci gazowej wraz z przyłaczeniem w m. Wyrzysk ul. Leśna - Topolowa - Cedrowa na dz. obręb: Miasto Wyrzysk - 726/24, 726/23, 726/22, 726/11 oraz Wyrzysk Obszar wiejski 616/1
Dnia 09.02.2021r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

sieć wodociągowa - AB. 6743.144.2021.IV

zgłoszenie z dnia 29 stycznia 2021 r znak AB.6743.144.2021.IV
inwestor: Gmina Kaczory, zakład usług Wodnych i Kanalizacyjnych , ul. Dworcowa 22, 64-810 KAczory.
zgłoszenie:budowa sieci wodociągowej rozdzielczej pomiedzy miejscowoścami Kaczory- Rówopole na działkach nr 939,92,86

wydano zaświadczenia dnia 29 marca 2021 r.

AB.6743.160.2021.XII

zgłoszenie z dnia 05.03.2021r. znak AB.6743.160.2021.XII
wpisu dokonano w dniu 09 marca 2021r.
inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Mirosław na terenie działki nr 134 i 71 położonych w miejscowości Mirosław, gm. Ujście
w dniu 15.03.2021r. starosta Pilski postanowieniem zobowiązał inwestora do uzupełnienia braków i nieprawidłowości wprzedłożonym projekcie budowlanym.
Dnia 14.04.2021r. Starosta Pilski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

sieć gazowa AB.6743.170.2021.IV

zgłoszenie z dnia 10 marca 2021 r znak AB.6743.170.2021.IV
inwestor: PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie:budowa gazociągu ś/c w m. Pokrzywnica na działkach nr 333, 69, 186/31 gm. Szydłowo 

wydano zaświadczenie 29 marca 2021 r.

AB.6743.177.2021.X

zgłoszenie z dnia 10.03.2021r. znak AB.6743.177.2021.X
wpisu dokonano w dniu 15 marca 2021r.
inwestor: Gmina Ujście, pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mirosław na terenie działki nr 141, gm. Ujście

AB.6743.240.2021.X

zgłoszenie z dnia 01.04.2021r. znak AB.6743.240.2021.X
wpisu dokonano w dniu 02 kwietnia 2021r.
inwestor: Roman Fonferek., ul. Racławicka 8, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie: budowa wewnętrznej sieci wodociągowej w miejscowości Miasteczko na terenie działki nr 905, 906, 114, 115, 116, 117, 118, 119  oraz w miejscowości Miasteczko-Huby na terenie działki nr 130 i 133/3

sieć elektroenergetyczna AB.6743.270.2021.XI

zgłoszenie z dnia 12 kwietnia 2021r. znak AB.6743.270.2021.XI
inwestor: PARTNER s.c. Krzysztof Kurzac, Sławomir Kurzac, Katarzyna Kurzac ul Ludowa 11, 64-920 Piła 
zgłoszenie: budwa sieci elektroenergetycznej NN-04kV na działce nr 257/14 w Pile ul. Grottgera

AB.6743.272.2021.XII

zgłoszenie z dnia 14.04.2021r. znak AB.6743.272.2021.XII
wpisu dokonano w dniu 14 kwietnia 2021r.
inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
zgłoszenie: budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Portowej w Ujściu na terenie działki nr 118/2 i 118/18, gm. Ujście

 

  • data utworzenia strony: 07-01-2021 | 13:06
  • data ostatniej modyfikacji: 14-04-2021 | 15:14