Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Skierowanie do kształcenia specjalnego (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz placówek socjoterapeutycznych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii).

Skierowanie do placówki resocjalizacyjnej, resocjalizacyjno-rewalidacyjnej (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

Wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych.

Wniosek o przyznanie stypendium Starosty Pilskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Starosty Pilskiego.

 

 

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-07-2013 | 11:46
  • data ostatniej modyfikacji: 03-12-2021 | 09:00