Wyszukiwarka Mobilna

Menu

WOŚ-01 - Skierowanie do kształcenia specjalnego (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz placówek socjoterapeutycznych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii).

WOŚ-02 - Skierowanie do placówki resocjalizacyjnej, resocjalizacyjno-rewalidacyjnej (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

WOŚ-03 - Wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

WOŚ-04 - Udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych.

WOŚ-05 - Wniosek o przyznanie stypendium Starosty Pilskiego.

WOŚ-06 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Starosty Pilskiego.

  • data utworzenia strony: 03-07-2013 | 11:46
  • data ostatniej modyfikacji: 17-03-2017 | 11:07