Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 1. B-1 wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (PDF / Word)
 2. B-2 zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (PDF / Word)
 3. B-3 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (PDF / Word)
 4. B-4 Informacja uzupełniająca (PDF / Word)
 5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF / Word)
 6. Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (PDF / Word)
 7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PDF / Word)
 8. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego (PDF / Word)
 9. Wniosek o wydanie dziennika budowy (PDF / Word)
 10. Wniosek o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych (PDF 156,62 Kb / Word 58 Kb)
 11. Opłaty skarbowe (PDF 76 Kb)
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (PDF / Word)

 

 

 • data utworzenia strony: 28-11-2013 | 12:10
 • data ostatniej modyfikacji: 28-11-2013 | 12:10