Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Klauzula informacyjna skierowana do osób fizycznych.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile.

Link do strony GUNB: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 1. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) PDF
 2. wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) PDF
 3. wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) PDF
 4. wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) PDF
 5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (PB-5) PDF
 6. wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) PDF
 7. o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego (PB-13) PDF
 8. wniosek o wydanie  decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB14) PDF
 9. zgłoszenie budowy, robót budowlanych dla innych obiektów (PB-2) PDF
 10. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (PB-2a) PDF
 11. zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego (PDF )
 12. wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) PDF
 13. zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PB-18) PDF
 14. wniosek o wydanie dziennika budowy (PDF / Word)
 15. wniosek o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych (Word 59Kb)
 16. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (PDF / Word)
 17. opłaty skarbowe Word
 18. oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania (Word)
 19. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) (PDF)
 20. wzór pełnomocnictwa edytowalny (Word 12 Kb)
 21. formularz uzupełniający (PDF / WORD)
 22. zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę (PDF)
 23. oświadczenie inwestora z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7. (Word)

 

 

 

Metryka
 • data utworzenia strony: 28-11-2013 | 12:10
 • data ostatniej modyfikacji: 28-11-2013 | 12:10