Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Klauzula informacyjna skierowana do osób fizycznych.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile.

Link do strony GUNB: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 1. B-1 wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (PDF / Word)
 2. B-2 zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (PDF / Word)
 3. B-3 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (PDF / Word)
 4. B-4 Informacja uzupełniająca (PDF / Word)
 5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF / Word)
 6. Zgłoszenie budowy, robót budowlanych dla innych obiektów (PB-2). (PDF / Word)
 7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PDF )
 8. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego (PDF )
 9. Wniosek o wydanie dziennika budowy (PDF / Word)
 10. Wniosek o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych (PDF 157.16 Kb / Word 58.50 Kb)
 11. Opłaty skarbowe (PDF 76 Kb)
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (PDF / Word)
 13. Wniosek o zgodę wejścia na teren sąsiedniej działki (PB14). ( PDF)
 14. O wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego (PB-13). (PDF)
 15. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11). (PDF)
 16. WNIOSEK o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3). (PDF)

 

 

 • data utworzenia strony: 28-11-2013 | 12:10
 • data ostatniej modyfikacji: 28-11-2013 | 12:10