Wyszukiwarka Mobilna

Menu

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych przy zamówieniach publicznych  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł  w Starostwie Powiatowym w Pile

Klauzula informacyjna
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez wykonawcę w Starostwie Powiatowym w Pile

Metryka
  • data utworzenia strony: 14-12-2020 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 14-12-2020 | 11:50