Wyszukiwarka Mobilna

Menu

LXXVIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 28 marca 2024 r.

LXXVII nadzywczajna sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 12 marca 2024 r.

Raport głosowań (pdf. 98 Kb)

Metryka

LXXVI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 29 lutego 2024 r.

LXXVI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 29 lutego 2024 r.

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

wynik głosowania

2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile.

wynik głosowania

3. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy PSONI Koło w Pile.

wynik głosowania

4. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

wynik głosowania

5. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023 przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy przy Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

wynik głosowania

6. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023  Warsztatu Terapii Zajęciowej "Caritas" przy Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pile.

wynik głosowania

7. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2023 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2024 - 2026.

wynik głosowania

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej dla Gminy Wyrzysk.

wynik głosowania

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej dla Miasta i Gminy Kaczory.

wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej dla Miasta i Gminy Kaczory.

wynik głosowania

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej dla Miasta i Gminy Kaczory.

wynik głosowania

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Pilski darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białośliwie.

wynik głosowania

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażęnia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

wynik głosowania

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażęnia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

wynik głosowania

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażęnia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

wynik głosowania

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024 - 2040.

wynik głosowania

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

wynik głosowania

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

wynik głosowania

20. Podjęcie projektu oświadczenia Rady Powiatu w Pile w sprawie poprawy opieki onkologicznej na terenie powiatu pilskiego, podniesienia poziomu edukacji medycznej oraz pozyskania nowych kadr medycznych.

wynik głosowania

Metryka

LXXV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 15 stycznia 2024 r.

LXXV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 15 stycznia 2024 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

wynik głosowania

2. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zbycie środka trwałego stanowiącego majątek Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o wartości przekraczającej 20 000 zł.

wynik głosowania

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczacego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

wynik głosowania

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2023 rok.

wynik głosowania

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kojaszkowie.

wynik głosowania

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024 - 2040.

wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

wynik głosowania

Metryka

LXXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 11 stycznia 2024 r.

LXXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 11 stycznia 2024 r.

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024 - 2040.

wynik głosowania

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

wynik głosowania

3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

wynik głosowania

Metryka
  • data utworzenia strony: 15-01-2024 | 13:29
  • data ostatniej modyfikacji: 29-03-2024 | 09:40