Wyszukiwarka Mobilna

Menu

2018

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie anulowania skutków wypowiedzenia Porozumienia z dnia 23 grudnia 2010 roku o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty, promocji i sportu zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Piły a Starostą Pilskim.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wzrostu uposażenia doradców terenowych oraz uzupełnienia braków kadrowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie pilskim.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie Powiatu Pilskiego.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem podtopień upraw rolnych na terenie Powiatu Pilskiego.
 

2017

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem podtopienia gruntów w dolinie Noteci, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Noteci Leniwej, leżącego na terenie powiatu pilskiego.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie utrzymania połączenia komunikacyjnego do Dolaszewa linii autobusowych nr 1 i 9.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie trudnej sytuacji w sadownictwie w powiecie pilskim.

2016

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Łobżenicy na drodze wojewódzkiej nr 242.

2015

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie Powiatu Pilskiego.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji połączenia kolejowego Krzyż Wielkopolski - Piła.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z występowaniem szkód spowodowanych przez prawnie chroniony gatunek bobra, na terenie Powiatu Pilskiego.

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie budowy drogi S-10 i S-11.

Rok 2013

Apel Rady Powiatu w Pile
w sprawie zamiaru dokonania przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu reedukacji wartości kontraktów dla szpitali wielkopolskich

Apel Rady Powiatu w Pile
w sprawie możliwości zachowania regionalnych połączeń międzywojewódzkich relacji Bydgoszcz-Wyrzysk Osiek- Piła

Apel Rady Powiatu w Pile do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
w sprawie zabezpieczenia usług zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej pomocy doraźnej, na terenie powiatu pilskiego.

Rok 2012

Apel Rady Powiatu w Pile do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie rozmieszczenia jednostek ratownictwa medycznego na obszarze powiatu pilskiego na podstawie "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" na lata 2011 - 2013

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na linii Piła - Wałcz - Piła i nielikwidowania dwóch kursów pociągów na trasie Piła- Wyrzysk Osiek - Piła

Rok 2011

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie opracowania diagnozy stanu Doliny Noteci ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Noteci Leniwej leżącego na terenie Powiatu Pilskiego

Rok 2010

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich dotyczącego Listu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na temat konieczności nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne
załącznik do apelu

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie opracowania projektu budowlano-wykonawczego drogi ekspresowej S11 Poznań-Kołobrzeg na odcinku Piła-Ujście

Stanowisko Rady Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Pilskiego w 2010 r.
 
Stanowisko Rady Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych na terenie Powiatu Pilskiego w 2010 r.

Rok 2009

Apel Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z występowaniem  strat spowodowanych przez prawnie chroniony gatunek bobra, na terenie Powiatu Pilskiego.

Rok 2008

Apel Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wycinki drzew w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 10, drogi wojewódzkiej nr 242 i drogi gminnej Wyrzysk-Polanowo

Apel Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie konieczności budowy obwodnicy Ujścia i Piły wzdłuż drogi krajowej nr 11

Apel Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179 Piła-Szydłowo oraz przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1164P w m. Dolaszewo

Rok 2007

Apel Rady Powiatu z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie konieczności budowy obwodnic Ujścia i Piły wzdłuż drogi krajowej nr 11

Apel Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie poprawy warunków pracy i uposażenia pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie pilskim

Apel Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie trudnej sytuacji w sadownictwie, w powiecie pilskim

Apel Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie spadku cen skupu trzody chlewnej

  • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:42
  • data ostatniej modyfikacji: 22-11-2018 | 10:41