Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komisja Budżetu

Data publikacji informacji: 14 wrzesień 2007

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu.
2. Analiza wykonania budżetu powiatu przez Zarząd.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej powiatu.
4. Opiniowanie projektów uchwał  Rady w sprawie zmian budżetu powiatu.
5. Opiniowanie  projektów uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów  w zakresie  gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa .
6.  Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotu działania,
7. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu wymienionych  w  pkt 1-5,
8. Opiniowanie  projektów planów inwestycyjnych.
Metryka
  • data utworzenia strony: 21-06-2011 | 12:40