Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Data publikacji informacji: 14 wrzesień 2007
1. Opiniowanie projektów  uchwał Rady Powiatu  oraz innych dokumentów  w zakresie:
     -  edukacji publicznej,
     - kultury i ochrony dóbr kultury,  turystyki, a także kultury fizycznej,
      - promocji powiatu.
2. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu   wymienionych  w  pkt 1.
3. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu wymienionego w pkt 1.
4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.
5.  Analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu w zakresie  wymienionym w pkt 1.
Metryka
  • data utworzenia strony: 21-06-2011 | 12:40