Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Data publikacji informacji: 14 wrzesień 2007

1. Opiniowanie projektów  uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów w zakresie: rolnictwa, rozwoju obszarów  wiejskich, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
2. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu w zakresie  wymienionym  w pkt 1.
3. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu wymienionego w pkt 1.
4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.
5. Analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu w zakresie wymienionym w pkt  1.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 21-06-2011 | 12:40