Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komisja Infrastruktury, Promocji i Rozwoju

Data publikacji informacji: 14 wrzesień 2007

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów w zakresie:
a) architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego,
b) geodezji, kartografii i katastru,
c) utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
d) transportu i dróg publicznych,
e) promocji i rozwoju powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych .
2. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu  
      wymienionych  w  pkt 1.
3. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu wymienionego w pkt 1.
4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego działania.
5. Analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu w zakresie wymienionym w pkt  1.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 21-06-2011 | 12:40